Reprezentanţi Salariaţi

În Adunarea Generală a Anagajaţilor Universităţii "Tibiscus" din Timişoara din 08.07.2013, prin vot secret, au fost aleşi următorii reprezentanţi ai salariaţilor:

vale
Lect.univ.dr. Olivia Anne Marie VALE
Cadru didactic la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată
Jur. Marinică MICLEA Secretar şef la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
Jur. Marinică MICLEA
Secretar şef la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi