Studenţi & Masteranzi

La Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, prima admitere s-a organizat în toamna anului 1991, sub denumirea "Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă".

De atunci, numărul de facultăţi, specializări şi studenţi a avut o evoluţie sinusoidală, astfel încât, în anul universitar 2013/2014, universitatea să aibă în compunerea sa cinci facultăţi cu 7 specializări de licenţă respectiv 7 programe de studii masterale.

În acest an universitar numărul de studenţi este:

Facultatea
Specializarea de licenţă
2013/2014
A. TOTAL GENERAL STUDENŢI LICENŢĂ 2609
A.1. STUDENŢI DIN ŢARĂ
Calculatoare şi Informatică Aplicată
- Informatică


Design
- Design


Drept şi Administraţie Publică
- Drept


Psihologie
- Psihologie


Ştiinţe Economice
- Economie şi Afaceri Internaţionale
- Contabilitate şi Informatică de Gestiune

 
 
 
A.2. STUDENŢI DIN STRĂINĂTATE
Facultatea
Specializarea de master
2013/2014
B. TOTAL GENERAL STUDENŢI MASTER
B.1. STUDENŢI DIN ŢARĂ
Calculatoare şi Informatică Aplicată
- Administrarea sistemelor distribuite
- Web design

 
 
Drept şi Administraţie Publică
- Drept comunitar şi integrare europeană


Psihologie
- Psihologie
 
Ştiinţe Economice
- Strategia afacerilor în mediul european
- Auditul şi evaluarea întreprinderii

 
 
B.2. STUDENŢI DIN STRĂINĂTATE

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi