Personal Administrativ

Conform art. 96 din Carta Universităţii "Tibiscus", atribuţiile Serviciului administrativ se referă la: întreţinerea clădirilor, administrarea patrimoniului, asigurarea serviciilor de cazare pentru studenţi, întreţinerea şi curăţenia spaţiului universitar, paza şi securitatea spaţiului universitar, investiţii, achiziţii şi dotări.

Compunerea acestui compartiment este următoarea:

lefter
Ana LEFTER
Arhivar

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi