Conducere

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara a fost acreditată prin Legea nr. 484/2002, devenind parte a sistemului naţional de învăţământ. În această calitate, ea se alătură universităţilor cu tradiţie din România şi doreşte să-şi menţină renumele câştigat în cei 21 ani care s-au scurs de la înfiinţare, în 1991, sub denumirea de Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă TIBISCUS Timişoara.

La baza organizării şi funcţionării universităţii stau prevederile din Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,Legea privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor nr. 88/1993, Legea nr. 484/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Tibiscus" din Timişoara.

Conf.univ.dr. Aurel ANCA

Președintele Consiliului de Administrație
Ordonator de credite
Director general
Conf.univ.dr. Aurel ANCA

Prof.univ.dr. Dumitru POPOVICI

Rector interimar,
responsabil cu conducerea academică
Prof.univ.dr. Dumitru POPOVICI

Conf.univ.dr. Loredana-Ileana VÎȘCU

Presedintele Senatului Universitar
Conf.univ.dr. Loredana-Ileana VÎȘCU

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi