Universitatea Tibiscus

Afişez elemetele după tag: workshop

Centrul de Cercetare în Informatica Multidisciplinară (CCIM), împreună cu Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată din cadrul Universității ”Tibiscus” din Timișoara,

Organizează pentru sudenții universității un workshop pe tema

IoT. Beyond Imagination. Jobs & Opportunities

Workshopul va avea loc în data de 15.12.2021 ora 16:00 Online.

Va puteți conecta accesând următorul link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM4Y2E4OGEtNDNkNS00MTYxLTk2NmQtYzRhZTc5ZWVjMjY2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%221a273134-0775-4616-9a0f-96e7c2f88495%22%2C%22Oid%22%3A%22f0848d16-e8ee-498e-b1c4-ee6092b8337f%22%7D&fbclid=IwAR0Cyzt6G0zeQuYsb3FBeL8urAaV2XftqxQL0CMpl4-hrV_NxVvdeWk3cK0

Publicat în Actualități
Duminică, 24 Noiembrie 2019 22:08

TehnologiiWeb | PHP - Prezentare generală

Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, în colaborare cu Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM), Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) și Liga Studenților dinUniversitatea ”Tibiscus” din Timișoara, organizează Workshopul cu tema TehnologiiWeb | PHP-Prezentare generală 

PROGRAM:
- 17:10 - 17:20 - Introducere, Analiza SWOT
- 17:20 - 17:30 - PhP: utilizări
- 17:30 - 18:00 - Organizare proiect HTML cu PhP
- 18:00 - 18:30 - Formulare, Pagina de contact( $_GET, $_POST, $_SESSION)
- 18:30 - 19:00 - Integrade de BD - MySQL
- 19:00 - 19:10 - Concluzii, întrebări

Prezintă: Ban Gabriel (student FCIA, anul III)

Locație: Strada Lascăr Catargiu, nr.6, etaj 2, sala 202

Vă așteptăm cu drag!

Publicat în Actualități

Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, în colaborare cu Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM), Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) și Liga Studenților din Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara, organizează Workshopul cu tema - Crearea și utilizarea unui mediu de dezvoltare și programare .NET și NodeJs

Prezintă: Pătraşcu Dan-Ciprian (student FCIA, anul III)

Joi, 17.10.2019, 0ra 17:00

Locație: Strada Lascăr Catargiu, nr.6, etaj 2, sala 202

Publicat în Actualități

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Evenimente workshop