Universitatea Tibiscus

Afişez elemetele după tag: taxe

 

Art. 1. Termenul limită de achitare a ratei I din taxa de școlarizare pentru anul I de studiu (studii universitare de licență), an universitar 2021-2022 se prelungește, până în data de 29.09.2021.
Art. II. La achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 până la data de 29.09.2021 (anul I - studii universitare de licență) și până la data de 15.10.2021 (anii II și III – studii universitare de licență) se acordă o reducere de 5%.
Art. III. La achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 - anul I studii universitare de masterat – până la data de 15.10.2021 se acordă o reducere de 25% pentru absolvenții de studii universitare de licență ai UTT și o reducere de 20% pentru absolvenții de studii universitare de licență ai altor instituții de învătământ superior.

Publicat în Actualități

Conform art. 27 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor pentru anul 2013/2014:

"(3)- Studentul care la finalul perioadei de şcolarizare (3 ani sau 4 ani la studii de licenţă, respectiv 2 ani la studii de masterat) are taxele de studiu achitate integral dar nu a acumulat punctele credit corespunzătoare programului (180 sau 240 de credite la studii de licenţă, respectiv 120 de credite la studii de masterat) şi are mai mult de 30 de credite restante, va fi exmatriculat. Exmatricularea se face în perioada 07-15 iulie 2014. În acest caz, studentul poate solicita reînmatricularea în anul de finalizare a studiilor (anul III sau IV la studii de licenţă, respectiv anul II la studii de masterat), prin cerere adresată decanului facultăţii, în perioada 1-20 septembrie 2014. Cererea de reînmatriculare în anul de finalizare a studiilor va fi soluţionată în termen de 48 de ore de la data înregistrării acesteia. Studentul se va reînmatricula în anul III sau IV la studii de licenţă, respectiv anul II la studii de masterat, după caz, urmând procedura în vigoare pentru anul universitar în care solicită reînmatricularea, achitând taxa de reînmatriculare şi va semna un nou contract de studii. Taxele plătite în cursul anului III sau IV la studii de licenţă, respectiv în cursul anului II la studii de masterat, nu se reportează şi nici nu se returnează în anul reînmatriculării în anul III sau IV la studii de licenţă, respectiv anul II la studii de masterat, dar nici nu trebuie completate pâna la valoarea integrală. Disciplinele promovate în anii I, II, III şi IV acolo unde se aplică, se pot recunoaşte sau echivala, după caz.

(4)- În cazul în care la finalul perioadei de şcolarizare (3 ani sau 4 ani la studii de licenţă, respectiv 2 ani la studii de masterat) studentul are taxele de studiu achitate integral dar nu a acumulat punctele credit corespunzătoare programului (180 sau 240 de credite la studii de licenţă, respectiv 120 de credite la studii de masterat) şi are mai puţin de 30 de credite restante, prin nepromovarea materiilor din planul de învăţământ, indiferent de anul de studiu, acesta poate solicita prelungirea şcolarităţii cu un an universitar. Solicitarea se face prin cerere adresată decanului facultăţii, în perioada 07-15 iulie 2014 sau 1-20 septembrie 2014. Cererea va fi soluţionată în termen de 48 de ore de la data înregistrării acesteia. În acest caz studentul va semna un nou contract de studii. Anul de prelungire a şcolarităţii se poate contracta, la cerere, doar o singura data. Studentul care nu depune cerere pentru prelungirea şcolarităţii în perioada 07-15 iulie 2014 sau 1-20 septembrie 2014, va fi exmatriculat."

Publicat în Actualități

Conform art. 27 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor pentru anul 2013/2014:

"(7)- Dacă la finele anul I, studentul nu a achitat integral taxele de studiu până în ultima zi a sesiunii de vară, conform calendarului de activităţi, acesta va fi exmatriculat. Exmatricularea se face în perioada 07-15 iulie 2014. În acest caz, studentul se va putea prezenta la un nou concurs de admitere în anul I, urmând procedura în vigoare pentru anul universitar în care se înscrie la admitere (achitând taxa de admitere şi de înmatriculare); taxele plătite în cursul anului I parcurs nu se reportează în anii universitari următori şi nici nu se returnează. Disciplinele promovate în anul I se pot recunoaşte sau echivala, după caz.

(9)- Dacă la finele anul II, studentul nu a achitat integral taxele de studiu până în ultima zi a sesiunii de vară, conform calendarului de activităţi, acesta va fi exmatriculat. Exmatricularea se face în perioada 07-15 iulie 2014. În acest caz, studentul poate solicita reînmatricularea în anului II, prin cerere adresată decanului facultăţii, în perioada 1-20 septembrie 2014. Cererea de reînmatriculare în anului II de studiu va fi soluţionată în termen de 48 de ore de la data înregistrării acesteia. Studentul se va reînmatricula în anul II, urmând procedura în vigoare pentru anul universitar în care solicită reînmatricularea (achitând taxa de reînmatriculare) şi va semna un nou contract de studii. Taxele plătite în cursul anului II nu se reportează şi nu se returnează în anul reînmatriculării în anul II. Disciplinele promovate în anii I şi II se pot recunoaşte sau echivala, după caz.

(11)- In cazul programului de studiu de 4 ani, dacă la finele anul III, studentul nu a achitat integral taxele de studiu până în ultima zi a sesiunii de vară, conform calendarului de activităţi, acesta va fi exmatriculat. Exmatricularea se face în perioada 07-15 iulie 2014. În acest caz, studentul poate solicita reînmatricularea în anului III, prin cerere adresată decanului facultăţii, în perioada 1-20 septembrie 2014. Cererea de reînmatriculare în anului III de studiu va fi soluţionată in termen de 48 de ore de la data înregistrării acesteia. Studentul se va reînmatricula în anul III, urmând procedura în vigoare pentru anul universitar în care solicită reînmatricularea, va achita taxa de reînmatriculare şi va semna un nou contract de studii.Taxele plătite în cursul anului III nu se reportează şi nici nu se returnează în anul reînmatriculării în anul III dar nici nu trebuie completate pâna la valoarea integrală. Disciplinele promovate în anii I, II şi III se pot recunoaşte sau echivala, după caz."

Publicat în Actualități

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Evenimente taxe