29 Iunie 2023 In Actualități

Universitatea TIBISCUS din Timișoara organizează pentru anul universitar 2023-2024 concurs de admitere la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) în limita a 100 de locuri, acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) prin Hotărârea nr. 102/H din data de 27.04.2023.

Calendarul de admitere pentru Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este:

Perioada de înscriere:

03 Iulie - 26 Iulie 2023
04 septembrie – 27 septembrie 2023
între orele 12-15

1. Program de formare psihopedagogică – Nivel I Licență

Durata: 3 ani (6 semestre)

Pentru studenții care se vor înscrie la facultățile UTT din anul 1, anul universitar 2023-2024

Taxă de școlarizare: 950 Lei, achitați integral în momentul admiterii

Acte necesare în momentul înscrierii:

  • Diplomă de bacalaureat + Foaie matricolă (xerocopie)
  • Certificat naștere (xerocopie)
  • Carte de identitate (xerocopie)
  • Adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

2. Program de formare psihopedagogică – Nivel II Master

Durata: 2 ani (4 semestre)

Pentru studenții care se vor înscrie la programele masterale din UTT, în anul 1, anul universitar 2023-2024

Taxă de înscriere: 250 lei

Taxă de înmatriculare: 200 lei

Taxă de școlarizare: 1400 lei, achitați integral în momentul admiterii

Acte necesare în momentul înscrierii:

  1. Diplomă de bacalaureat, foaie matricolă (xerocopie)
  2. Diplomă de Licență/Adeverință de absolvire (promoția 2023) (xerocopie)
  3. Certificat de absolvire program de formare psihopedagogică Nivel I și Foaie matricolă sau Adeverință de absolvire (promoția 2023) (xerocopie), pentru studenții care au absolvit Modulul I la alte universități cu DPPD
  4. Certificat naștere (xerocopie)
  5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) (xerocopie)
  6. Carte de identitate (xerocopie)
  7. Adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie

3. Program postuniversitar de formare psihopedagogică (Nivel 1)

Durata: an universitar 2023-2024 (2 semestre)

Pentru studenții care nu au urmat programul în timpul studiilor de licență (necesar pentru cariera didactică la nivel de liceu)

Taxă de înscriere: 250 lei

Taxă de înmatriculare: 200 lei

Taxă de școlarizare: 3000 Lei, achitați integral în momentul admiterii

Acte necesare în momentul înscrierii:

  1. Dosar plic
  2. Diploma de Bacalaureat cu foaie matricolă liceu (xerocopie)
  3. Diplomă de Licență/Adeverință de absolvire (promoția 2023)- xerocopie
  4. Foaie matricolă/Suplimentul la Diplomă (xerocopie)
  5. Diplomă de master/Suplimentul la Diplomă (dacă este cazul) - xerocopie
  6. Certificat naștere (xerocopie)
  7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) (xerocopie)
  8. Carte de identitate (xerocopie)
  9. Adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie

4. Program postuniversitar de formare psihopedagogică (Nivel II)

Durata: an universitar 2023-2024

Pentru studenții care nu au urmat programul în timpul studiilor de licență (necesar pentru cariera didactică în mediul universitar).

Taxă de înscriere: 250 lei

Taxă de înmatriculare: 200 lei

Taxă de școlarizare: 3000 Lei, achitați integral în momentul admiterii

Acte necesare în momentul înscrierii:

  1. Dosar plic
  2. Diploma de Bacalaureat, foaie matricolă liceu (xerocopie)
  3. Diplomă de Licență/Adeverință de absolvire (promoția 2023)- xerocopie
  4. Foaie matricolă/Suplimentul la Diplomă (xerocopie)
  5. Diploma de master (xerocopie)
  6. Foaie matricolă/supliment la Diploma de master (xerocopie)
  7. Certificat de absolvire Modul I, foaie matricolă (Anexa Certificatul de absolvire Modul I) 
  8. Certificat naștere (xerocopie)
  9. Certificat de căsătorie (dacă este cazul)-xerocopie
  10. Carte de identitate (xerocopie)
  11. Adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

La sfârșitul perioadei de înscrieri, candidații vor susține un interviu în fața comisiei de admitere, în urma căruia vor fi declarați admiși doar studenții care vor îndeplini toate condițiile cerute de metodologia de admitere. 

Contact

E-mail:  

Telefon: 0256.220.689

Mobil: 0732.808.851

16 Mai 2022 In Actualități

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, Ministerul Educației publică posturi vacante scoase la concurs de către instituțiile de învățământ superior particular, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată.

Posturi scoase la concurs pentru anul univ. 2021-2022, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, nr. 392/27.IV.2022

UNIVERISTATEA ”TIBISCUS” DIN TIMIȘOARA

Facultatea de Drept și Administrație publică

Departamentul: Drept

Conferențiar universitar, poziția 5, disciplinele: Teoria generală a dreptului; Drept civil. Persoanele.

Facultatea de Psihologie

Departamentul: Psihologie

Profesor universitar,  poziția 6, disciplinele: Statistică psihologică; Psihologie medico-legală.

Asistent universitar, poziția 21, disciplinele: Psihoterapia tulburărilor de personalitate; Psihiologie clinică și psihoterapii I și II; Psihologia personalității; Practică de specialitate (în cabinet de psihologie); Practică profesională (abilități academice).

 

Candidat Ioana-Eva Cădariu

CV (descarcă)

Fișă de îndeplinire a standardelor minimale UTT (descarcă)

Memoriu activitate / cercetare științifică (descarcă)

Candidat Delcea Cristian

CV (descarcă)

Fișă de îndeplinire a standardelor minimale UTT (descarcă)

 

 

22 Septembrie 2021 In Actualități

Rectorul Universității ”Tibiscus” din Timișoara, prof. univ. dr. Radu RĂDUCAN, anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcției de decan la:

- Facultatea de Psihologie;

Înscrierea la concurs va avea loc în perioada 22-24 septembrie 2021 în intervalul orar 10.00-16.00

Dosarul de candidatură va conține

 1. Cerere tip adresată Rectorului UTT;
 2. CV tip Europass însoțit de lista de lucrări;
 3. Document de identitate – C.I., Certificat de naștere sau pașaport, după caz, (copii certificate conform cu originalul);
 4. Program managerial;
 5. Documente prevăzute de anexele II și IV;
 6. Date de contact ale candidatului : telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail.
  În cazul candidaților care nu sunt angajați ai UTT, dosarul mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute mai sus:
 7. Acte de studii universitare/postuniversitare/doctorale, după caz în copii legalizate;
 8. Document care atestă vechimea în funcție;
 9. Adeverință care să ateste calitatea de angajat la universitatea de la care provine

Dosarul se va depune la secretariatul rectoratului Universității ”Tibiscus” din Timișoara str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter.

Documentele dosarului de concurs vor fi numerotate și semnate de către candidat pe fiecare pagină.

Programul managerial si CV-ul se vor depune și în format electronic (pdf.)

12 Mai 2021 In Actualități

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, nr. 367 din 06.05.2021, partea a III-a.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, Ministerul Educaţiei şi Cercetării publică posturi vacante scoase la concurs de către instituţiile de învăţământ superior particular, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată.

UNIVERSITATEA "TlBISCUS" DIN TIMIŞOARA

Facultatea de Ştiinţe Economice

Departamentul: Ştiinţe Economice

Conferențiar universitar, poziţia 6, disciplinele: Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Contabintate şi gestiune fiscală aprofundatăș Auditul performanţei.

Conferenţiar universitar, poziţia 7, disciplinele: Insolvenţa profesioniștilor; Insolvenţa persoanelor fizice; Regimul juridic al afacerilor.

Lector universitar, poziția 12, disciplinele: Microeconomie; Economie europeană; Sisteme informatice de gestiune.

Lector universitar, poziția 13, disciplinele: Drept; Dreptul afacerilor; Criminalitatea economico-financiară și economia subterană.

Lector universitar, poziţia 14, disciplinele: Marketing; Preţuri şi concurentă; Politici şi strategii de distribuţie.

Lector universitar, poziţia 15, disciplinele: Control intern; Standarde generale de audit; Control financiar-fiscal şi expertiză contabilă.

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Departamentul: Drept

Conferenţiar universitar, poziţia 4, disciplinele: Etică academică; Logică Juridică; Doctrine filosofice - Concurs: marti 06.07.2021 ora 11.00, online.

Conferenţiar universitar, poziţia 5, disciplinele: Teoria generală a dreptului; Drepturi şi libertăți fundamentale în UE - Concurs: marți 06.07.2021 ora 9.00, online.

Linkul de conectare pentru susținerea prelegerilor se va transmite pe adresa de email din CV-urile candidaților, cu o zi înainte de desfășurarea concursurilor pe posturi.

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

Departamentul: Informatică

Conferenţiar universitar, poziţia 6, disciplinele: Prelucrarea imaginilor; Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia; Baze de date.

Facultatea de Psihologie

Departamentul: Psihologie

Asistent universitar, poziția 16, disciplinele: Neuropsihologie; Neuroştiinţe cognitive şi clinice; Psihologia personalităţii; Psihologie clinică şi psihoterapii I şi II; Genetica comportamentului uman.

 

06 Mai 2015 In Actualități

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, nr. 402 din 28.04.2015, partea a III-a.

Mai multe detalii puteti gasi pe www.tibiscus.ro/concursuri/

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon rectorat: 0256.220.689
 • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi