Iunie 2023 - Universitatea Tibiscus
29 Iunie 2023 In Actualități

Universitatea TIBISCUS din Timișoara organizează pentru anul universitar 2023-2024 concurs de admitere la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) în limita a 100 de locuri, acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) prin Hotărârea nr. 102/H din data de 27.04.2023.

Calendarul de admitere pentru Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este:

Perioada de înscriere:

03 Iulie - 26 Iulie 2023
04 septembrie – 27 septembrie 2023
între orele 12-15

1. Program de formare psihopedagogică – Nivel I Licență

Durata: 3 ani (6 semestre)

Pentru studenții care se vor înscrie la facultățile UTT din anul 1, anul universitar 2023-2024

Taxă de școlarizare: 950 Lei, achitați integral în momentul admiterii

Acte necesare în momentul înscrierii:

  • Diplomă de bacalaureat + Foaie matricolă (xerocopie)
  • Certificat naștere (xerocopie)
  • Carte de identitate (xerocopie)
  • Adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

2. Program de formare psihopedagogică – Nivel II Master

Durata: 2 ani (4 semestre)

Pentru studenții care se vor înscrie la programele masterale din UTT, în anul 1, anul universitar 2023-2024

Taxă de înscriere: 250 lei

Taxă de înmatriculare: 200 lei

Taxă de școlarizare: 1400 lei, achitați integral în momentul admiterii

Acte necesare în momentul înscrierii:

  1. Diplomă de bacalaureat, foaie matricolă (xerocopie)
  2. Diplomă de Licență/Adeverință de absolvire (promoția 2023) (xerocopie)
  3. Certificat de absolvire program de formare psihopedagogică Nivel I și Foaie matricolă sau Adeverință de absolvire (promoția 2023) (xerocopie), pentru studenții care au absolvit Modulul I la alte universități cu DPPD
  4. Certificat naștere (xerocopie)
  5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) (xerocopie)
  6. Carte de identitate (xerocopie)
  7. Adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie

3. Program postuniversitar de formare psihopedagogică (Nivel 1)

Durata: an universitar 2023-2024 (2 semestre)

Pentru studenții care nu au urmat programul în timpul studiilor de licență (necesar pentru cariera didactică la nivel de liceu)

Taxă de înscriere: 250 lei

Taxă de înmatriculare: 200 lei

Taxă de școlarizare: 3000 Lei, achitați integral în momentul admiterii

Acte necesare în momentul înscrierii:

  1. Dosar plic
  2. Diploma de Bacalaureat cu foaie matricolă liceu (xerocopie)
  3. Diplomă de Licență/Adeverință de absolvire (promoția 2023)- xerocopie
  4. Foaie matricolă/Suplimentul la Diplomă (xerocopie)
  5. Diplomă de master/Suplimentul la Diplomă (dacă este cazul) - xerocopie
  6. Certificat naștere (xerocopie)
  7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) (xerocopie)
  8. Carte de identitate (xerocopie)
  9. Adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie

4. Program postuniversitar de formare psihopedagogică (Nivel II)

Durata: an universitar 2023-2024

Pentru studenții care nu au urmat programul în timpul studiilor de licență (necesar pentru cariera didactică în mediul universitar).

Taxă de înscriere: 250 lei

Taxă de înmatriculare: 200 lei

Taxă de școlarizare: 3000 Lei, achitați integral în momentul admiterii

Acte necesare în momentul înscrierii:

  1. Dosar plic
  2. Diploma de Bacalaureat, foaie matricolă liceu (xerocopie)
  3. Diplomă de Licență/Adeverință de absolvire (promoția 2023)- xerocopie
  4. Foaie matricolă/Suplimentul la Diplomă (xerocopie)
  5. Diploma de master (xerocopie)
  6. Foaie matricolă/supliment la Diploma de master (xerocopie)
  7. Certificat de absolvire Modul I, foaie matricolă (Anexa Certificatul de absolvire Modul I) 
  8. Certificat naștere (xerocopie)
  9. Certificat de căsătorie (dacă este cazul)-xerocopie
  10. Carte de identitate (xerocopie)
  11. Adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

La sfârșitul perioadei de înscrieri, candidații vor susține un interviu în fața comisiei de admitere, în urma căruia vor fi declarați admiși doar studenții care vor îndeplini toate condițiile cerute de metodologia de admitere. 

Contact

E-mail:  

Telefon: 0256.220.689

Mobil: 0732.808.851

16 Iunie 2023 In Actualități

Universitatea Tibiscus din Timișoara, Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată

în colaborare cu:

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - CCOC

Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM)

vă invită să participați la:

Simpozionul Științific Studențesc, UTT - 2023

Simpozionul va avea loc în data de 27 IUNIE 2023, ora 15:00

Dragi studenți, dragi cadre didactice,

Bun venit la cea de-a IX-a ediţie a Sesiunii de comunicări științifice ale studenților din Universitatea Tibiscus din Timișoara, 2023.

Simpozionul Știinţific Studenţesc este o manifestare de tradiţie în cadrul Universităţii Tibiscus Timișoara, fiind un prilej prin care studenții Universității și alți studenți invitați de alte universități locale sau naționale își validează calitatea de cercetători prin prezentarea rezultatelor obținute şi prin colaborarea cu cadrele didactice.

Scopul Simpozionului este de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea lucrărilor realizate individual sau în echipe de studenți ce conţin rezultate ştiinţifice şi tehnice.

Simpozionul este organizat de către Facultatea de Calculatoare și Informatică aplicată (FCIA) din cadrul UTT, având ca parteneri Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) și Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM) din UTT.

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR

Candidaţii eligibili pentru înscriere sunt studenţii şi masteranzii, iar înregistrarea se poate face până în data de 22 iunie la una din adresele de email de pe afiș, cu datele coordonatorilor, datele studenţilor, titlul şi rezumatul lucrării.

REDACTAREA LUCRĂRILOR

 • În această etapă, participanţii vor pregăti lucrarea în extenso conform modelului Paper-Template.docx, iar autorul corespondent al lucrării o va trimite prin e-mail pe adresa cu specificarea ”Pentru Simpozionul Studenților UTT, 2023”, Nume prenume / Facultatea / Universitatea

Lucrările în extenso vor fi publicate în volumul Revistei studențești de cercetare în informatică multidisciplinară - CreativeAPPS (https://www.creativeapps.ro) care va putea fi descărcat de pe site-ul revistei.

Termenul limită pentru trimiterea lucrării în extenso: 26 IUNIE 2023

Vă dorim mult succes în realizarea lucrărilor și vă așteptăm în număr cât mai mare!

 

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon rectorat: 0256.220.689
 • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi