Mai 2021 - Universitatea Tibiscus
12 Mai 2021 In Actualități

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, nr. 367 din 06.05.2021, partea a III-a.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, Ministerul Educaţiei şi Cercetării publică posturi vacante scoase la concurs de către instituţiile de învăţământ superior particular, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată.

UNIVERSITATEA "TlBISCUS" DIN TIMIŞOARA

Facultatea de Ştiinţe Economice

Departamentul: Ştiinţe Economice

Conferențiar universitar, poziţia 6, disciplinele: Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Contabintate şi gestiune fiscală aprofundatăș Auditul performanţei.

Conferenţiar universitar, poziţia 7, disciplinele: Insolvenţa profesioniștilor; Insolvenţa persoanelor fizice; Regimul juridic al afacerilor.

Lector universitar, poziția 12, disciplinele: Microeconomie; Economie europeană; Sisteme informatice de gestiune.

Lector universitar, poziția 13, disciplinele: Drept; Dreptul afacerilor; Criminalitatea economico-financiară și economia subterană.

Lector universitar, poziţia 14, disciplinele: Marketing; Preţuri şi concurentă; Politici şi strategii de distribuţie.

Lector universitar, poziţia 15, disciplinele: Control intern; Standarde generale de audit; Control financiar-fiscal şi expertiză contabilă.

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Departamentul: Drept

Conferenţiar universitar, poziţia 4, disciplinele: Etică academică; Logică Juridică; Doctrine filosofice - Concurs: marti 06.07.2021 ora 11.00, online.

Conferenţiar universitar, poziţia 5, disciplinele: Teoria generală a dreptului; Drepturi şi libertăți fundamentale în UE - Concurs: marți 06.07.2021 ora 9.00, online.

Linkul de conectare pentru susținerea prelegerilor se va transmite pe adresa de email din CV-urile candidaților, cu o zi înainte de desfășurarea concursurilor pe posturi.

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

Departamentul: Informatică

Conferenţiar universitar, poziţia 6, disciplinele: Prelucrarea imaginilor; Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia; Baze de date.

Facultatea de Psihologie

Departamentul: Psihologie

Asistent universitar, poziția 16, disciplinele: Neuropsihologie; Neuroştiinţe cognitive şi clinice; Psihologia personalităţii; Psihologie clinică şi psihoterapii I şi II; Genetica comportamentului uman.

 

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi