Universitatea Tibiscus

Euro200

07 Martie 2017 În Actualități
Euro200 Euro200

Programul "Euro200" pentru acordarea unui ajutor financiar în valoare de 200 euro în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula de către Guvernul României şi în anul 2017.

Beneficiari ai acestui ajutor sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. sunt studenţi la Universitatea "Tibiscus", în vârstă de până la 26 de ani;
  2. au un venit brut pe membru de familie sub 150 lei, exclusiv beneficiarii unui calculator tip desktop, conform Ordonanţei nr. 87/2008 (elevii  de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008).

Legislaţia în vigoare este:

  • Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • HG nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

În sensul prezentelor norme metodologice, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună. 

Este asimilată termenului "familie" şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.

În sensul definiţiei prevăzute mai sus se asimilează termenului "familie" bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Prin termenul „copil” se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere pe care o depun la Rectoratul Universităţii. Depunerea cererilor de ajutor financiar se va face până în data de 21 aprilie 2017.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon: 0256.220.689
  • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Evenimente Euro200