ANUNŢ IMPORTANT - ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANILOR NE-TERMINALI (I, II licenţă la FCIA, FD, FP, FSE / I, II, III licenţă la FDAP / I master la toate facultăţile)

07 Iulie 2014

Conform art. 27 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor pentru anul 2013/2014:

"(7)- Dacă la finele anul I, studentul nu a achitat integral taxele de studiu până în ultima zi a sesiunii de vară, conform calendarului de activităţi, acesta va fi exmatriculat. Exmatricularea se face în perioada 07-15 iulie 2014. În acest caz, studentul se va putea prezenta la un nou concurs de admitere în anul I, urmând procedura în vigoare pentru anul universitar în care se înscrie la admitere (achitând taxa de admitere şi de înmatriculare); taxele plătite în cursul anului I parcurs nu se reportează în anii universitari următori şi nici nu se returnează. Disciplinele promovate în anul I se pot recunoaşte sau echivala, după caz.

(9)- Dacă la finele anul II, studentul nu a achitat integral taxele de studiu până în ultima zi a sesiunii de vară, conform calendarului de activităţi, acesta va fi exmatriculat. Exmatricularea se face în perioada 07-15 iulie 2014. În acest caz, studentul poate solicita reînmatricularea în anului II, prin cerere adresată decanului facultăţii, în perioada 1-20 septembrie 2014. Cererea de reînmatriculare în anului II de studiu va fi soluţionată în termen de 48 de ore de la data înregistrării acesteia. Studentul se va reînmatricula în anul II, urmând procedura în vigoare pentru anul universitar în care solicită reînmatricularea (achitând taxa de reînmatriculare) şi va semna un nou contract de studii. Taxele plătite în cursul anului II nu se reportează şi nu se returnează în anul reînmatriculării în anul II. Disciplinele promovate în anii I şi II se pot recunoaşte sau echivala, după caz.

(11)- In cazul programului de studiu de 4 ani, dacă la finele anul III, studentul nu a achitat integral taxele de studiu până în ultima zi a sesiunii de vară, conform calendarului de activităţi, acesta va fi exmatriculat. Exmatricularea se face în perioada 07-15 iulie 2014. În acest caz, studentul poate solicita reînmatricularea în anului III, prin cerere adresată decanului facultăţii, în perioada 1-20 septembrie 2014. Cererea de reînmatriculare în anului III de studiu va fi soluţionată in termen de 48 de ore de la data înregistrării acesteia. Studentul se va reînmatricula în anul III, urmând procedura în vigoare pentru anul universitar în care solicită reînmatricularea, va achita taxa de reînmatriculare şi va semna un nou contract de studii.Taxele plătite în cursul anului III nu se reportează şi nici nu se returnează în anul reînmatriculării în anul III dar nici nu trebuie completate pâna la valoarea integrală. Disciplinele promovate în anii I, II şi III se pot recunoaşte sau echivala, după caz."

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi