Universitatea Tibiscus

Prezentare Senat

Senatul este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii. Acesta îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului propriu de funcţionare care se aprobă în cel mult 45 de zile de la preluarea atribuţiilor.

Senatul universitar este format din cadre didactice şi de cercetare titulare şi studenţi ai Universităţii. Senatul îşi alege preşedintele, care nu poate fi rectorul Universităţii.

Preşedintele Senatului conduce şedinţele de Senat universitar şi reprezintă Senatul în raport cu rectorul.

Rectorul poate participă ca invitat la şedinţele Senatului.

Funcţionarea statutară şi pregătirea şedinţelor Senatului universitar sunt asigurate de preşedintele Senatului. Acesta contrasemnează procesele-verbale de şedinţă şi semnează documentele aprobate în Senatul universitar.

Senatul universitar îşi stabileşte comisii de specialitate, prin hotărâre de Senat.

Prin aceste comisii, Senatul controlează activitatea conducerii executive a Universităţii şi a Consiliului de administraţie.

Activitatea de monitorizare şi control se realizează prin rapoartele comisiilor, prezentate Senatului periodic sau la cerere, pe baza cărora acesta emite rezoluţii. Comisiile de specialitate ale Senatului universitar sunt:

  1. Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi evaluare a personalului didactic;
  2. Comisia pentru imagine universitară şi relaţii internaţionale;
  3. Comisia pentru învăţământ şi probleme studenţeşti;
  4. Comisia pentru administraţie, resurse umane şi financiare;
  5. Comisia de etică universitară;
  6. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

La nevoie, prin hotărâre a Senatului se pot crea şi alte comisii de specialitate.

Senatul Universităţii "Tibiscus"

Conducerea universităţii "Tibiscus" din Timişoara este asigurată de către Senatul Universităţii, alcătuit din cadre didactice şi studenţi. În mandatul 2018-2022, compunerea sa este următoarea:


Prof.dr.
Loredana-Ileana VÎŞCU

Facultatea de Psihologie
Președintele Senatului universitar
person
Prof. dr.
Vasile Ana

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
Vicepreședintele Senatului universitar

Conf. dr. habil.
Maria-Luiza CARAIVAN

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Lect.dr.
Dumitru HANTEA

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Lector.dr.
Claudiu Florin BAN

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Lect.drd.
Lucian Valentin CIORBA

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

Lect.dr.
Florentina-Anica PINTEA

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

Lect.dr.
Olivia Anne-Marie VALE

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată
gozo
Conf.dr.
Zeno GOZO

Facultatea de Psihologie

Prof.dr.
Dumitru POPOVICI

Facultatea de Ştiinţe Economice

Lect.dr.
Irina Daniela COSTESCU

Facultatea de Ştiinţe Economice

Lect.dr.
Gianina DRAGOTĂ

Facultatea de Ştiinţe Economice
Raoul Gordean
As.dr.
Raoul GORDEAN

Facultatea de Ştiinţe Economice
person
Student
GRIGORIU Tabita

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Student
DRĂGUȘAN Sebastian

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

Student
NEGHINĂ Robert

Facultatea de Psihologie
person
Student
GLĂVAN Darius

Facultatea de Ştiinţe Economice
 

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon: 0256.220.689
  • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Management Senat Prezentare Senat