Universitatea Tibiscus

Carta Universităţii "Tibiscus" din Timişoara

Carta Universităţii "Tibiscus" din Timişoara:

2019/2020

Carta [descarcă Cartă 2019 | descarcă Aviz MEN 27895/27.03.2019]


Regulamente, coduri, metodologii şi proceduri ale Universităţii "Tibiscus" din Timişoara:

Anexa 51 - Metodologie privind desfășurarea activității profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de urgență/alertă și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții [descarcă]

Anexa 50 - Metodologie de alegeri la nivelul departamentelor şi a consiliilor facultăţilor 2020-2024 [descarcă]

Anexa 49 - Metodologie de avizare, de selecție și de recrutare a rectorului universității “TIBISCUS” din Timișoara [descarcă]

Anexa 46 - Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului public pentru ocuparea funcțiilor de decan la facultățile din cadrul Universității ”Tibiscus” din Timișoara pentru mandatul 2020-2024 [descarcă]

Anexa 45 - Metodologie Ediţia a II-a privind desfășurarea activității profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de urgență și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții [descarcă]

Anexa 39 - ROF comisie CPSPEPDAS 2019 [descarcă]

Anexa 38 - ROF, Organigrama si Plan de activitati al CCOC [descarcă]

Anexa 36 - Metodologia UTT de organizare a referendumului [descarcă]

Anexa 35 - Metodologie selectare cadre didactice asociate [descarcă]

Anexa 34 - Metodologia pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini [descarcă PDF]

Anexa 32 - Metodologia de evaluare a centrelor de cercetare din Universitatea "Tibiscus" din Timişoara [descarcă]

Anexa 31 - Regulamentul de organizare si funcţionare al departamentului de cercetare stiintifica si creatie academica [descarcă]

Anexa 30 - Regulamentul de organizare si funcţionare Comisia pentru relatia cu alumni, mediul preuniversitar si mediul socio-economic [descarcă]

Anexa 29 - Regulamentul comisiei pentru imagine Universitara si Relatii Internationale [descarcă]

Anexa 28 - Regulamentul Comisiei de invatamant si probleme studentestie [descarcă]

Anexa 27 - Regulament / Procedura privind achizitia produselor, serviciilor si lucrarilor executate [descarcă]

Anexa 26 - Regulament de ordine interioara [descarcă]

Anexa 25 - Regulament privind eliberarea actelor de studii [descarcă]

Anexa 24 - Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii [descarcă]

Anexa 23 - Metodologia de evaluare a personalului didactic si nedidactic [descarcă]

Anexa 22 - Regulament privind evaluarea periodica a personalului didactic si nedidactic [descarcă]

Anexa 21 - Regulament privind intocmirea statelor de functii ale personalului didactic [descarcă]

Anexa 20 - Metodologia Universităţii "Tibiscus" din Timişoara pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamatul superior [descarcă]

Anexa 19 - Regulament privind ocuparea posturilor didactice [descarcă]

Anexa 18 - Metodologie de evaluare si examinare pe parcursul programului de studiu [descarcă]

Anexa 17 - Regulament si procedura privind taxele de scolarizare [descarcă]

Anexa 15 - Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentului [descarcă]

Anexa 14 - Metodologia privind recunoasterea si echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate in tara sau strainatate [descarcă]

Anexa 12 - Regulament privind organizarea Admiterii [descarcă]

Anexa 11 - Metodologia de Evaluare Academica Interna [descarcă]

Anexa 10 - Codul de Evaluare si Asigurare a Calitatii [descarcă]

Anexa 9 - Codul de Etica si Deontologie Universitara [descarcă]

Anexa 8 - Regulamentul de funcţionare a Consiliului Ştiinţific [descarcă]

Anexa 7 - Regulament de alegere a structurilor si functiilor de conducere in UTT 2020-2024 ed. II [descarcă]

Anexa 6 - Regulament de organizare si funcţionare al departamentului de invatamant cu frecventa redusa [descarcă]

Anexa 4 - Regulament de organizare si funcţionare pentru fiecare ciclu de studii universitare: licenta, master, doctorat; departamentelor; colectivelor; centrelor de cercetare si compartimentelor functionale [descarcă]

Anexa 3 - Regulament de organizare si funcţionare al facultatilor; departamentelor; colectivelor; centrelor de cercetare si compartimentelor functionale [descarcă]

Anexa 2 - Regulament de organizare si funcţionare al Consiliului de Administratie [descarcă]

Anexa 1 - Regulament de functionare si organizare al senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara [descarcă]

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon: 0256.220.689
  • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Management Carta & Reglementări Interne