De-a lungul timpului, în universitate au mai funcţionat:

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Design

Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne

Facultatea de Educaţie fizică şi sport

Facultatea de Muzică

În perioada 1991 - 2013, structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara a evoluat astfel:

An universitar 2012/2013 (HG 707/18.07.2012-licenţă şi OMECTS 4945/31.07.2012-master):

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 IF* A** L***
Administrarea Sistemelor Distribuite 120 IF A M***
Web-design 120 IF A L
Design Arte Vizuale Design 180 IF A L
Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 IF A L
Instituţii de Drept European 120 IF A M
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 IF A L
Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 IF A M
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 IF A L
Jurnalism 180 IF A L
Jurnalism şi Publicitate 120 IF A M
Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 IF A M
Psihologie Psihologie Psihologie 180 IF A L
Managementul Resurselor Umane 120 IF A M
Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 IF A M
Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 IF A L
180 IFR* A L
Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 IF A M
Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 IF A L
Strategia Afacerilor în Mediul European 120 IF A M

* IF=învăţământ cu frecvenţă / IFR=învăţământ cu frecvenţă redusă
** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
*** L=licenţă / M=master

 • An universitar 2011/2012 (HG 966/29.09.2011-licenţă şi OMECTS 5483/28.09.2011-master):
  Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 IF* A** L***
  Administrarea Sistemelor Distribuite 120 IF A M***
  Web-design 120 IF A L
  Design Arte Vizuale Design 180 IF A L
  Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 IF A L
  Instituţii de Drept European 60 IF A M
  Ştiinţe Administrative Administraţie Publică 180 IF AP L
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 IF A L
  Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 IF A M
  Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 IF AP L
  Jurnalism 180 IF A L
  Jurnalism şi Publicitate 120 IF A M
  Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 IF A M
  Psihologie Psihologie Psihologie 180 IF A L
  Managementul Resurselor Umane 120 IF A M
  Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 IF A M
  Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 IF A L
  180 IFR* A L
  Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 IF A M
  Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 IF A L
  Strategia Afacerilor în Mediul European 120 IF A M
  * IF=învăţământ cu frecvenţă / IFR=învăţământ cu frecvenţă redusă
  ** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
  *** L=licenţă / M=master
 • An universitar 2010/2011 (HG 749/24.06.2009-licenţă, modificat şi completat prin HG 631/30.06.2010-licenţă):
  Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 Zi* A** L***
  Administrarea Sistemelor Distribuite 120 Zi A M***
  Web-design 120 Zi A L
  Design Arte Plastice, Decorative şi Design Design 180 Zi A L
  Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 Zi A L
  Instituţii de Drept European 60 Zi A M
  Ştiinţe Administrative Administraţie Publică 180 Zi AP** L
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sportivă 180 Zi AP L
  Sport şi Performanţă Motrică 180 Zi AP L
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 Zi A L
  Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 Zi A M
  Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 Zi AP L
  Jurnalism 180 Zi A L
  Jurnalism şi Publicitate 120 Zi A M
  Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 Zi A M
  Muzică Muzică Interpretare muzicală-instrumente 240 Zi AP L
  Psihologie Psihologie Psihologie 180 Zi A L
  Managementul Resurselor Umane 120 Zi A M
  Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 Zi A M
  Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 Zi A L
  180 FR* AP L
  Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 Zi A M
  Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 Zi A L
  Strategia Afacerilor în Mediul European 120 Zi A M
  Marketing Marketing 180 Zi AP L
  * Zi=învăţământ de zi / FR=învăţământ cu frecvenţă redusă
  ** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
  *** L=licenţă / M=master
 • An universitar 2009/2010 (HG 749/24.06.2009-licenţă):
  Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 Zi* A** L***
  Administrarea Sistemelor Distribuite 120 Zi A M***
  Web-design 120 Zi A L
  Design Arte Plastice, Decorative şi Design Design 180 Zi A L
  Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 Zi A L
  Instituţii de Drept European 60 Zi A M
  Ştiinţe Administrative Administraţie Publică 180 Zi AP** L
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sportivă 180 Zi AP L
  Sport şi Performanţă Motrică 180 Zi AP L
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 Zi A L
  Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 Zi A M
  Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 Zi AP L
  Jurnalism 180 Zi A L
  Jurnalism şi Publicitate 120 Zi A M
  Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 Zi A M
  Muzică Muzică Interpretare muzicală-instrumente 240 Zi AP L
  Psihologie Psihologie Psihologie 180 Zi A L
  Managementul Resurselor Umane 120 Zi A M
  Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 Zi A M
  Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 Zi A L
  180 FR* AP L
  Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 Zi A M
  Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 Zi A L
  Strategia Afacerilor în Mediul European 120 Zi A M
  Marketing Marketing 180 Zi AP L
  * Zi=învăţământ de zi / FR=învăţământ cu frecvenţă redusă
  ** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
  *** L=licenţă / M=master
 • An universitar 2002/2003 (HG 944/29.08.2002):
  Facultatea Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică 4 Zi AP*
  Design Design 4 Zi A*
  Drept şi Administraţie Publică Drept 4 Zi A*
  Administraţie Publică 4 Zi AP*
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport 4 Zi AP*
  Măiestrie Sportivă şi Acrobatică 3 Zi AP*
  Jurnalistică Jurnalism 4 Zi A*
  Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 4 Zi A*
  Comunicare Socială şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
  Psihologie Psihologie 4 Zi A*
  Ştiinţe Economice Contabilitate şi Informatică de Gestiune 4 Zi A*
  Relaţii Economice Internaţionale 4 Zi A*
  Marketing 4 Zi AP*
  Contabilitate (Făget) 3 Zi AP*
  * A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
 • An universitar 2001/2002 (HG 410/25.04.2002):
  Facultatea Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică 4 Zi AP*
  Design Design 4 Zi ICA*
  Drept şi Administraţie Publică Drept 4 Zi ICA*
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport 4 Zi AP*
  Măiestrie Sportivă şi Acrobatică 3 Zi AP*
  Jurnalistică Jurnalism 4 Zi ICA*
  Limbi Moderne Aplicate Comunicare Socială şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
  Psihologie Psihologie 4 Zi ICA*
  Ştiinţe Economice Contabilitate şi Informatică de Gestiune 4 Zi ICA*
  Relaţii Economice Internaţionale 4 Zi ICA*
  Marketing 4 Zi AP*
  Contabilitate (Făget) 3 Zi AP*
  * AP=autorizat provizoriu / ICA=în curs de acreditare
 • An universitar 2000/2001 (HG 696/17.08.2000, completat prin HG 1215/29.11.2000):
  Facultatea Profilul / Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică / Informatică (introdus prin HG 1215/2000) 4 Zi AP*
  Design Arte Plastice şi Decorative / Design 5 Zi ICA*
  Drept şi Administraţie Publică Ştiinţe Juridice / Drept 4 Zi ICA*
  5 FF ICA*
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport / Educaţie Fizică şi Sport 4 Zi AP*
  Educaţie Fizică şi Sport / Măiestrie Sportivă 3 Zi AP*
  Jurnalistică Jurnalistică / Jurnalism 4 Zi ICA*
  Limbi Moderne Aplicate Filologie / Comunicare şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
  Psihologie Sociopsihopedagogie / Psihologie 5 Zi AP*
  Ştiinţe Economice Economic / Finanţe şi Contabilitate 4 Zi ICA*
  5 FF ICA*
  Economic / Comerţ Exterior 4 Zi ICA*
  5 FF ICA*
  Economic / Finanţe-Contabilitate (Făget) 3 Zi AP*
  * AP=autorizat provizoriu / ICA=în curs de acreditare
 • An universitar 1999/2000 (HG 535/07.07.1999) - funcţionează sub denumirea INSTITUTUL DE STUDII ŞI EDUCAŢIE PERMANENTĂ "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA:
  Facultatea Profilul / Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
  Design Arte Plastice şi Decorative / Design 5 Zi AP*
  Drept şi Administraţie Publică Ştiinţe Juridice / Drept 4 Zi AP*
  5 FF AP*
  Jurnalistică Jurnalistică / Jurnalistică 4 Zi AP*
  Limbi Moderne Aplicate Filologie / Comunicare şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
  Psihologie Sociopsihopedagogie / Psihologie 5 Zi AP*
  Ştiinţe Economice Economic / Finanţe şi Contabilitate 4 Zi AP*
  5 FF AP*
  Economic / Comerţ Exterior 4 Zi AP*
  5 FF AP*
  * AP=autorizat provizoriu

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon rectorat: 0256.220.689
 • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi