Departamentul pentru Cercetare Stiintifica si Creatie Academica

Departamentul de cercetare științifică și creație academică (DCSCA) are misiunea de a asigura vizibilitatea UTT la nivel național și internațional în domeniul cercetării ștințifice și a creației academice.

Departamentul de cercetare științifică și creație academică (DCSCA) are ca obiective:

 • - colaborarea cu Consiliul Științific al UTT;
 • - stimularea și susținerea parteneriatelor academice cu alte universități;
 • - stimularea și susținerea proiectelor de cercetare comune ale unităților de cercetare din UTT și a proiectelor comune ale unităților de cercetare din UTT cu alte unități de cercetare din universități naționale și internaționale;
 • - stimularea interacțiunii dintre cadrele didactice și studenții din UTT în realizarea de activități și manifestări științifice cu impact internațional;
 • - înființarea și susținerea centrelor de cercetare (unități de cercetare, institute de cercetare, laboratoare, ateliere de creație academice, performanțe ale studenților etc);
 • - analizează împreună cu consiliul științific al UTT rapoartele anuale ale unităților de cercetare din UTT;
 • - evaluarea/acreditarea periodică a unităților de cercetare din UTT pentru acreditarea lor la nivel de MEN/CNCSIS;
 • - gestionarea proiectelor, granturilor UTT;
 • - identificarea partenerilor naționali și internaționali în stabilirea de noi proiecte de cercetare;
 • - elaborarea, împreună cu Consiliul Științific al UTT a metodologiei de evaluare/acreditare a unităților de cercetare din UTT.

Departamentul a fost creat prin Hotărârea Senatului Universității "Tibiscus" din Timișoara Nr. 25/3/21.01.2019 [descarcă].

Departamentul funcționează pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, HS Nr. 124/2/28.02.2019 [descarcă] si Strategia de Cercetare Stiintifica - HS Nr. 171/9/28.03.2019 [descarca].

PLAN de masuri in vederea asigurarii respectarii reglementarilor privind cercetarea universitara in Universitatea "Tibiscus" din Timisoara [descarca]

Direct DCSCA
Prof.univ.dr. Loredana-Ileana Vîșcu
email:
telefon: 0735838844

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon rectorat: 0256.220.689
 • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi