Structura administrativă

Conducere Senat Consiliu de Administraţie
Structura organelor de conducere ale universităţii Componenţa şi activitatea Senatului universitar Componenţa şi activitatea Consiliului de Administraţie

Comisii Senat Comisii funcţionale Colegiu Academic
Componenţa şi activitatea Comisiilor Senatului universitar Componenţa şi activitatea Comisiilor funcţionale Componenţa şi activitatea Colegiului Academic

Consiliu Ştiinţific Registratură şi Secretariat Compartiment IT
Componenţa şi activitatea Consiliului Ştiinţific Componenţa şi activitatea Registraturii, Secretariatului universităţii şi secretariatelor facultăţilor Componenţa şi activitatea compartimentului IT

Financiar-Contabilitate Resurse umane Oficiu juridic
Componenţa şi activitatea compartimentului Financiar - Contabilitate Componenţa şi activitatea compartimentului Resurse umane Componenţa şi activitatea compartimentului Juridic

Administrativ Reprezentanţi salariaţi Biblioteca Universitară
Compunerea compartimentului administrativ al universităţii Activitatea reprezentanţilor salariaţilor universităţii Activitatea Bibliotecii Universităţii

Revista Tibiscus Radio Campus Corp profesoral
Activitatea şi componenţa redacţiei Revistei Tibiscus Activitatea şi componenţa redacţiei postului Radio Campus Informaţii statistice despre componenţa corpului profesoral al universităţii

Centru de consiliere şi orientare Studenţi & Masteranzi Centru de formare continuă
Activitatea şi componenţa Centrului de consiliere şi orientare în carieră a studenţilor Informaţii statistice despre evoluţia numărului de studenţi şi masteranzi din universitate Activitatea Centrului de formare continuă