Management universitar

Structură Carta & Reglementări interne Cercetare ştiinţifică
Structura organizatorică a universităţii Carta Universităţii "Tibiscus" din Timişoara şi regulamente, coduri şi metodologii ale universităţii Informaţii privind activitatea de cercetare ştiinţifică în universitate

Asigurarea calităţii Hotărâri Senat universitar Hotărâri Consiliu de Administraţie
Informaţii privind asigurarea calităţii în universitate Hotărârile adoptate de Senatul universităţii Hotărârile adoptate de Consiliul de Administraţie

Decizii Rector Rapoarte/Calendare Alegeri 2016-2020 (2012-2016, 2008-2012)
Decizii adoptate de Rectorul universităţii Rapoarte/Calendare/Planuri de activitate ale conducerii universităţii Alegerea conducerilor academice pentru mandatele 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020

Legislaţie Informaţii publice Concursuri didactice
Reglementări legale privind organizarea învăţământului superior Informaţii publice în baza Legii nr. 544/12.10.2001 Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice