Informaţii studenţi & masteranzi

Admitere studii licenţă
Informaţii licenţă
Examene de licenţă
Informaţii despre admiterea la programele de studii universitare de licenţă Informaţii despre programele de studii universitare de licenţă Informaţii despre examenele de licenţă

Admitere studii master Informaţii master Examene de disertaţie
Informaţii despre admiterea la programele de studii universitare de master Informaţii despre programele de studii universitare de master Informaţii despre examenele de disertaţie

Absolvenţi Facilităţi & Burse Programe de mobilităţi
Informaţii despre promoţiile de absolvenţi ai facultăţilor şi Asociaţia ALUMNI TIBISCUS Timişoara Informaţii despre facilităţile şi bursele acordate studenţilor Informaţii despre programele de mobilităţi studenţeşti la care universitatea este parte

Taxe & Orar casierie Structura anului universitar Statistică şcolarizare
Informaţii despre taxele de şcolarizare, alte taxe în vigoare şi modalităţile de plată Informaţii despre structura anului universitar şi sesiunile de examene Informaţii statistice despre şcolarizare, studenţi, masteranzi şi absolvenţi

Studenţi străini Regulament studenţesc Cazare & Masă
Informaţii despre şcolarizarea studenţilor străini Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor Informaţii privind posibilităţile de cazare şi servire a mesei oferite de universitate

Servicii medicale Oferte de locuri de muncă
Informaţii privind serviciile medicale oferite de universitate Oferte de locuri de muncă primite pentru studenţi, masteranzi sau absolvenţi