Conf.univ.dr. Corina MUŞUROI - rector

Conf.univ.dr.
Corina MUŞUROI
R e c t o r


UNIVERSITATEA „TIBISCUS” SUB SEMNUL UNUI NOU ÎNCEPUT

Pentru Universitatea „Tibiscus” din Timişoara soarele acestei toamne generoase deschide nu doar poarta unui nou an universitar, ci şi perspectiva de a se reinventa şi reconstrui într-un orizont al excelenţei. Excelenţa nu este un cuvânt menit să ne înfăşoare în iluzii liniştitoare. Nu este o vorbă de măgulit orgolii. Excelenţa este obiectivul pe care trebuie să ne obişnuim să îl visăm, să îl planificăm şi să îl regăsim în muca noastră – a cadrelor didactice, a cercetătorilor şi a studenţilor.

citeşte mai departe...


Prof.univ.dr. Adrian RACHIERU - prorector

Prof.univ.dr.
Adrian RACHIERU
Prorector


RELANSAREA UNUI BRAND

În pofida aerului funerar, orice toamnă, sosind implacabil, impune, paradoxal, o senzaţie de vitalitate; şi oferă, dincolo de glazura festivistă, prilejuită de deschiderea unui nou an de învăţământ, o infuzie de optimism, contemplând tonic „năvala” şi rumoarea – iscate de invazia contingentelor de elevi / studenţi.





citeşte mai departe...

Prof.univ.dr. Ciprian VĂLCAN - prorector

Prof.univ.dr.
Ciprian VĂLCAN
Prorector


UNIVERSITATEA – UN SPAŢIU DE REFUGIU PENTRU GÎNDIREA CREATIVĂ

Universitatea a reprezentat, începînd din Evul mediu, un spaţiu de refugiu pentru gîndirea creativă, supusă mereu unei puternice presiuni din partea puterii politice sau religioase. Uzînd de privilegiul autonomiei universitare, întărit prin diverse dispoziţii regale şi prin unele bule papale, primele universităţi europene au încercat să-şi ţină la adăpost profesorii de ingerinţe exterioare, asigurîndu-le acea libertate necesară pentru naşterea unei perspective critice asupra lumii.

citeşte mai departe...

Conf.univ.dr. Laurenţiu Dan LACRĂMĂ - preşedintele Senatului universitar

Conf.univ.dr.
Laurenţiu Dan LACRĂMĂ
Preşedintele Senatului universitar


CELE BUNE SĂ SE ADUNE!

Anul universitar trecut a fost pentru Tibiscus un an foarte dificil. Lucrurile s-au complicat pornind de la aplicarea controversatei legi a educaţiei naţionale, lege care schimbă în mod substanţial regulile de organizare şi administrare a universităţilor româneşti, fie ele de stat sau private.


citeşte mai departe...