ASOCIAŢIA ALUMNI TIBISCUS TIMIŞOARA


S-a pus în practică intenţia unui grup de iniţiativă format din absolvenţi ai facultăţilor Universităţii „Tibiscus“ de a înfiinţa Asociaţia ALUMNI TIBISCUS Timişoara, care se doreşte a fi o legătură de suflet şi care să faciliteze colaborarea între studenţi şi cadre didactice respectiv între studenţi, absolvenţi şi societate.
Grupul de iniţiativă este format din:
  • Adina Dombi-Popovici, absolventă a Facultăţii de Jurnalistică;
  • lect.univ.dr. Diana Iovanovici, absolventă a Facultăţii de Design;
  • conf.univ.dr. Tiberiu Marius Karnyanszky, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Actele constitutive au fost depuse la Judecătoria Timişoara pentru obţinerea sentinţei de înfiinţare iar în 09.05.2016, Judecătoria Timişoara (încheierea civilă 4867/2016) a admis solicitarea iniţiatorilor şi a hotărât înfiinţarea prin lege şi înscrierea în Registrul Special Asociaţii a ASOCIAŢIEI ALUMNI TIBISCUS TIMIŞOARA, având ca membri fondatori pe:Tiberiu-Marius Karnyanszky
Preşedinte

Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice
Specializarea Finanţe-Contabilitate, 2004

Adina Dombi-Popovici
Vicepreşedinte

Absolventă a Facultăţii de Jurnalistică
Specializarea Jurnalism

Diana Iovanovici
Cenzor

Absolventă a Facultăţii de Design
Specializarea Design

La Asociaţia Alumni Tibiscus Timişoara s-au alăturat ulterior:
Florentina Anica Pintea
Absolventă a Facultăţii de Calculatoare şi Informatic Aplicată
Specializarea Informatică
Ariana Miclea
Absolventă a Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică
Specializarea Drept
Carla Amira Lazaru
Absolventă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
Specializarea Educaţie Fizică şi Sport, 2005
Silvia Paşcu
Absolventă a Facultăţii de Limbi Moderne Aplicate
Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice
Mihaela Huhn
Absolventă a Facultăţii de Psihologie
Specializarea Psihologie


Datele de contact ale asociaţiei sunt:
ASOCIAŢIA ALUMNI TIBISCUS TIMIŞOARA
300559 Timişoara, Str. Lascăr Catargiu Nr. 6, Cam. 010
E-mail: alumni.tibiscus@gmail.com
Web: www.tibiscus.ro/alumni/
Facebook: www.facebook.com/alumnitibiscus/
CIF: 36339220 / 2016
Banca: TRANSILVANIA
Cod IBAN: RO59 BTRL RON CRT 0299 7575 01