Universitatea Tibiscus

Colaborări

infoo etranslator arkadia

Primul seminar de pregătire în cadrul programului PHARE „Copiii supradotaţi şi adulţii relevanţi pentru educaţia lor din Banatul de Sud şi judeţul Timiş” are loc la Vrşeţ (Serbia) în perioada 4-10 iunie a.c. La ceremonia de deschidere au fost prezenţi prof. dr. Grozdanka Goikov, directoarea Şcolii Pedagogice Superioare din Vrşeţ, prof. Jelena Prtljaga, coordonator de program din partea sârbă, conf. dr. Mariana Cernicova, prorectorul Universităţii „Tibiscus”, coordonator de program din partea română, prof. dr. Miodrag Milin, de la Universitatea „Tibiscus”, cadre didactice din echipa de formatori. Consulul general al României la Vrşeţ, dl. Gabriel Nicola a onorat ceremonia cu prezenţa sa. Timp de şapte zile educatori, învăţători şi studenţi din Banatul de Sud şi din judeţul Timiş participă la cursuri, vizite de studiu şi seminarii aplicative privind pedagogia supradotaţilor. Din judeţul Timiş au fost selectaţi şi participă la acest program:

Nr.crt. Numele şi prenumele E/I/In Instituţia
1 ARDELEAN Mărioara I Grădiniţa nr. 4 Lugoj
2 BIRIESCU Terezia I/E Grădiniţa nr. 2 Lugoj
3 LUCHICI Radmila In Grădiniţa PP 23 Timişoara
4 CIUCHE Zenovia E Grădiniţa nr. 4 Lugoj
5 DESPOTOVICI Nada E Grădiniţa nr. 19 Timişoara
6 Şcoala specială Timişoara E Şcoala specială Timişoara
7 PANICI Rujiţa I Şcoala gen. Jimbolia
8 Liceul Peciu-Nou In Liceul Peciu-Nou
9 PUIU Simona Gabriela I Liceul Lenau Timişoara
10 RACA Alina Olivera I Scoala gen. Jebel
11 STOIANOV Teresca I/E Grădiniţa nr. 5 Timişoara
12 VODĂ Teodora In Grădiniţa nr. 4 Lugoj
13 BULGARU Lăcrămioara-Natalia I Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 30 Timişoara
14 NETOIE Anuţa-Rodica In Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 30 Timişoara
15 BARBU Felicia In Grădiniţa PP nr. 26 Timişoara
16 DRAGAN Delia In Gradiniţa PP nr. 36 Timişoara
17 GEAMĂNU Florin student Universitatea „Tibiscus”
18 ANNAU Marinela student Universitatea „Tibiscus” Timişoara
19 DAN Silvia In Inspectoratul Şcolar Timiş
20 MÎTU Camelia I Director Grădiniţa PP 23, Timişoara
21 POP Maria Ed. Grădiniţa PP 48 Timişoara
22 LAUTAS Cătălina student Universitatea „Tibiscus” Timişoara
23 DRĂGHICI Manuela student Universitatea „Tibiscus” Timişoara
24 FRANŢ Floare Î Şcoala „F. Barbu” Lugoj
25 MIUŢEL Cornelia E ISJ Timiş

Preşedintele Consiliului Regional Toscana, dl. Riccardo Nencini şi preşedintele Comisiei pentru Relaţiile cu Uniunea Europeană a aceluiaşi Consiliu, dr. Angelo Pollina au fost oaspeţii Universităţii „Tibiscus” în 25 şi 26 ianuarie 2007. Dr. Pollina a susţinut, la Centrul Regional de Afaceri, o interesantă prelegere privind „Noua Europă, Noua Românie: Punctul de vedere italian asupra lărgirii UE”. La finalul vizitei, între Uniunea Fundaţia Augusta, Universitatea „Tibiscus” şi Consiliul Regional Toscana a fost semnat un protocol de colaborare, menit să stimuleze schimburile reciproce, să faciliteze organizarea de acţiuni culturale în Toscana, respectiv – în judeţul Timiş şi să contribuie la promovarea şi facilitarea relaţiilor bilaterale interuniversitare, între primării şi colectivitatile locale, între alte firme şi instituţii.

Reprezentanţii semnatarilor, doamna prof. Augusta Anca (preşedinta Uniunii Fundaţia Augusta), domnul prof. dr. Cornel Haranguş (rectorul universităţii „Tibiscus”) şi domnul Riccardo Nencini au convenit ca între primele activităţi organizate să se numere un seminar de formare pentru românii care doresc să valorifice oportunităţile create prin fondurile comunitare puse la dispoziţia ţării noastre până în 2013.

Copiii supradotaţi şi adulţii relevanţi în regiunea Banatului de Sud şi Timiş (Gifted Children and Relevant Adults in the region of South Banat and Timiş)

varsetViša škola za obrazovanje vaspitača
Omladinski trg 1, Vršac, Srbija
tel. 013/831-628
www.uskolavrsac.edu.yu

timisoara
UNIVERSITATEA TIBISCUS
Str. Lascăr Catargiu Nr. 4-6, 300559 Timişoara
Tel/fax: 0256-220689
www.tibiscus.ro

Agenţia Europeană pentru Reconstruirea Spaţiului Balcanic a aprobat finanţarea programului PHARE CBC Serbia Muntenegru – România (liniile Phare 2004 / 016-943.01.01& 2004 / 016-943.01.02 respectiv - Cards 04SER01/11/053 & 04SER02/03/001), cu denumirea Copiii supradotaţi şi adulţii relevanţi în regiunea Banatului de Sud şi Timiş (Gifted Children and Relevant Adults in the region of South Banat and Timiş) care se va derula pe parcursul anului 2007. Realizatorul Programului este Şcoala Superioară pentru Instruirea Educatorilor din Vârşeţ în parteneriat cu Universitatea Tibiscus din Timişoara.

Programul este conceput ca perfecţionare de specialitate a educatorilor şi învăţătorilor actuali, dar şi a viitoarelor cadre didactice, pentru identificarea şi munca cu copiii supradotaţi, în cadrul căruia participanţii din aceste două ţări vor face schimb de experienţe şi modele. Programul se va realiza în trei etape: un seminar cu durata de 7 zile, la finele lunii mai, eventual începutul lunii iunie, al doilea seminar, tot de 7 zile, este planificat pe luna septembrie, iar o masă rotundă, la care se va dezbate aplicarea practică a conţinuturilor tratate la seminarii, este planificată pentru finele anului 2007. Coordonatorii programului sunt Jelena Prtljaga – pentru partea sârbă şi Mariana Cernicova – pentru partea română.

eu Gifted Children and Relevant Adults in the Region of South Banat and Timish
An EU funded project managed by the European Agency for reconstruction

În data de 1 decembrie 2006 o delegaţie formată din domnii Jose Maria Diaz Muniz, reprezentant al Centrului de Studii Superioare UPUERE – Madrid (Spania) şi Nicolae Pană, consultant vizitat Universitatea “Tibiscus”, în vederea dezvoltării unor relaţii de parteneriat în interesul ambelor părţi. Universitatea “Tibiscus” a fost reprezentată de dl. prof.dr. Cornel Haranguş, rector, d-na prof. Augusta Anca, director general, d-na conf.dr. Mariana Cernicova, prorector, dl. conf.dr. Dumitru Vlăduţ, secretar ştiinţific al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică.

Centrul UPUERE din Madrid este o instituţie privată înfiinţată în 1998 care organizează programe post-universitare de formare continuă. În prezent, organizează programe de masterat pe baza colaborărilor semnate cu Universitatea Catolică “Santa Teresa de Jesus” din Avila (Spania), în domeniul criminologiei şi cu Colegiul Britanic BCNO (Londra), în domeniul osteopatiei.

La finalul întrevederii, reprezentanţii celor două instituţii au semnat o Convenţie cadru academico-educativă cu scopul demarării acţiunilor care să conducă la dezvoltarea de centre de cercetare, inovare şi transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor, urmând ca, pentru implementarea viitoarelor acorduri şi/sau activităţi educative să se constituie o comisie mixtă din reprezentanţii ambelor părţi.

Truvist — Tibiscus: o colaborare educationala de traditie

Cel mai longeviv proiect educational derulat între Olanda si România si, de asemenea, cel mai îndelungat proiect comun este reprezentat de Saptamâna Educatiei Internationale, realizat în colaborare de Universitatea „Tibiscus” si Fundatia Truvist Enterprising. Dupa ce primele contacte au avut loc în 1992, începând cu anul 1994 s-a dezvoltat o cooperare româno-olandeza extrem de interesanta, în domeniul schimbului educational: o saptamâna de cursuri intensive sustinute de profesori olandezi studentilor români.

Initiativa îi apartine domnului Hans van Roon, inginer olandez care a avut o viziune foarte puternica despre importanta valorilor si principiilor etice crestine în dezvoltarea culturii si societatii românesti eliberate de comunism si care a întemeiat Fundatia Carmel Enterprising. Profesorii participanti la aceasta manifestare sunt voluntari provenind din diferite institutii si de diverse formatii profesionale. Primele contacte între Universitatea „Tibiscus” si Fundatia Carmel Enterprising au avut loc în 1994.

Cei 12 ani de colaborare constituie o actiune din care ambele parti au avut numai de câstigat. Studentii si cadrele universitare ale universitatii noastre au avut ocazia sa cunoasca modul de abordare al învatamântului într-o tara din Europa de Vest, iar profesorii si specialistii olandezi au beneficiat de tot ceea ce aduce contactul cu o alta cultura, iar cultura româneasca este bogata si profunda, lucru care, în lume, este mai putin cunoscut.

În anul 1999, Fundatia Carmel Enterprising a devenit Fundatia Truvist Enterprising. Denumirea de Truvist este un acronim rezultat din conceptele Încredere (Trust), Viziune (Vision) si Administrare (Stewardship). În linii mari, problema comunitatii de munca românesti fiind lipsa motivatiei în mai mare masura decât lipsa unei pregatiri profesionale adecvate, Hans van Roon îsi propusese doua obiective majore în solutionarea acestei probleme.

În primul rând, el urmarea sa ajute oamenii din întreprinderi si institutii sa se reorienteze catre libertatea nou dobândita si catre reala valoare a principiilor etice crestine în întrebuintarea acestei libertati, iar apoi sa ajute întreprinderile si institutiile, prin ele de asemenea societatea, sa experimenteze influenta profunda a restabilirii responsabilitatii personale si a comunitatii de munca. Foarte interesanta si plina de inspiratie în acest sens este definitia muncii asa cum a fost conceputa de inginerul Hans van Roon.

În acceptiunea acestuia munca este toata responsabilitatea pe care o fiinta umana o ia asupra sa în actiune pentru a-si dezvolta viata si a o umple de sens ducând la împlinirea scopului pentru care toata creatia, inclusiv viata umana, a fost facuta. Aceasta se realizeaza prin elaborarea unei viziuni care sa duca prin credinta si speranta la inspiratie. În acest mod ambitia ar fi sustinuta si directionata pâna la posibilitatea distingerii cu ochi creator a alternativelor, a distinctiei dintre ele, a luarii de decizii si nu în ultimul rând a asumarii responsabilitatii pentru rezultat. Muncind în acest mod se obtine o baza pentru respectul de sine de care are nevoie fiecare persoana pentru a fi o persoana cu responsabilitate proprie si pentru a-si aduce aportul în cadrul comunitatii de munca si a pune bazele acesteia.

Atitudinea fata de munca privita ca responsabilitate este primordiala în dezvoltarea personala si implicit în dezvoltarea societatii. Pornind de la aceasta idee fondatorii Truvist, majoritatea studenti sau proaspeti absolventi la momentul respectiv, au initiat în domeniile consultantei în management si al educatiei proiecte menite sa ilustreze aceasta atitudine.
Proiectele în domeniul educatiei: Saptamâna Educatiei Internationale, Tabara de vara si Grupurile de Studiu se desfasoara la ora actuala în exclusivitate în cadrul Universitatii „Tibiscus”. Exista si alte proiecte în educatie si consultanta în management.

Grupul de profesionisti olandezi care vine în fiecare an pentru o saptamâna la Tibiscus îsi propune, prin subiectele abordate în expunerile si seminariile din cadrul Saptamânii Educationale, sa împartaseasca experienta lor de munca. Iar daca filozofia fundatiei nu este îndeajuns de bine împartasita în cadrul acestor cursuri, în cadrul Taberei de vara se doreste, pe lânga relaxarea asigurata de conditiile si programul propus, a se discuta liber despre aceasta viziune. În plus, pentru asigurarea unei continuitati în abordarile propuse în cadrul acestor proiecte se intentioneaza formarea unor Grupuri de Studiu în care studentii interesati sa aiba posibilitatea sa studieze împreuna viziunea propusa de Truvist.

Universitatea "Tibiscus" colaboreaza cu Centrul Cultural Francez din Timisoara la doua actiuni, oferind cadrelor didactice si studentilor posibilitatea:

  • de a se abona la Mediateca, obtinand astfel acces la carti, CD-uri si DVD-uri, ziare si reviste din toate domeniile de interes
  • de a urma cursuri de franceza generala sau de specialitate, incheiate cu atestate de limba recunoscute in U.E.

Pentru relatii detaliate puteti consulta pagina de Internet a Centrului Cultural Francez din Timisoara la adresa www.ccftimisoara.ro.

In baza unui Protocol de colaborare intre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor si Universitatea "Tibiscus" din Timisoara, la fiecare din cele 8 facultati ale universitatii vor fi scolarizati câte 1 student scutit integral de taxa si cate 2 studenti cu reducere de 50% a taxei de scolarizare, studenti care sunt eroi martiri si luptatori care au contribuit la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, respectiv copii ai acestora.

Pentru relatii detaliate puteti consulta pagina de Internet a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor la adresa www.sspr.ro.

In cadrul relatiilor de colaborare internationala pe care Facultatea de Calculatoare si Informatica Aplicata din Universitatea "Tibiscus" le-a dezvoltat se numara si un contract cu Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, in cadrul progrului SOCRATES intitulat "ERASMUS - HIGHER EDUCATION". In baza acestui program, doi studenti ai facultatii noastre au participat, pentru 2 luni (iulie-august), la o bursa de studii de specialitate in Germania, in valoare de 800 euro.

Pentru relatii detaliate puteti consulta pagina de Internet a Universitatii la adresa http://www.wionline.de.

Universitatea "Tibiscus", prin Facultatea de Psihologie, deruleaza un program de cercetare stiintifica denumit "Viena Test System" care are ca obiective principale traducerea, adaptarea si etalonarea unei baterii de teste psihologice, produse sub licenta de "Dr. G. Schufried Ges.m.b.H." (Austria). Derularea contractului este prevazuta pentru perioada 2002-2005, cu posibilitate de prelungire.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon: 0256.220.689
  • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Universitatea Relaţii (Inter)naţionale Colaborări