RELANSAREA UNUI BRAND

Prof.univ.dr. Adrian RACHIERU ProrectorProf.univ.dr. Adrian RACHIERU ProrectorÎn pofida aerului funerar, orice toamnă, sosind implacabil, impune, paradoxal, o senzaţie de vitalitate; şi oferă, dincolo de glazura festivistă, prilejuită de deschiderea unui nou an de învăţământ, o infuzie de optimism, contemplând tonic „năvala” şi rumoarea – iscate de invazia contingentelor de elevi / studenţi. Bineînţeles, şi Universitatea TIBISCUS cunoaşte acest freamăt, chiar dacă, din felurite pricini, a traversat o perioadă convulsionată, depăşită, din fericire. Aşezată, în fine, în albia normalităţii, instituţia noastră a rezolvat, în timp record, un cumul de probleme care, să recunoaştem, trenau. Şi care, prin tergiversare, riscau să-i bareze viitorul. Iar meritele d-nei conf. univ. dr. CORINA MUŞUROI, rectorul Universităţii, trebuie – încă odată – subliniate, fără a propune aici exerciţii de flaterie. Noua echipă se va confrunta, însă, cu alte probleme delicate: piaţa concurenţială e feroce, numărul studenţilor a scăzut dramatic, reacreditarea Universităţii, prin vizita echipei ARACIS, bate la uşă.

Iar contextul, se ştie, e neprietenos. Fără a propune un inventar crizist să reamintim că vieţuim într-o Românie europenizată aproximativ, pe tobogan, iubind, vai, circul mediatic, în degradare şi „imbecalizare”, cunoscând galopant o deculturalizare freatică. Şi, totuşi, cu reuşite incontestabile, penetrând piaţa europeană, afirmându-se în lume.

Fiindcă valori avem, slavă Domnului! Comunitatea tibiscană, flexibilă, permeabilă, performantă, racordată acestor realităţi, rezonând cu lumea europeană prin diverse programe şi schimburi (ERASMUS, de pildă), trebuie să depăşească strategia supravieţuirii. Criza „de efectiv” (motivată conjunctural) poate fi rezolvată, sperăm, prin ceea ce sociologii numesc managementul vizibilităţii. Universitatea, în anii care vin, îşi propune o relansare, o fortificare a prestigiului (fireşte, nu doar în spaţiul banatic). Va trebui să atragem studenţi, să reparăm „avariile imagologice”, întreţinute şi de o zvonistică prosperă.

Altfel spus, să redobândim o identitate prestigioasă, posibilă – în primul rând – prin calitatea ofertei. Fiindcă brandurile înseamnă identitate, spunea Wally Olins, un guru în domeniu (branding). Acest ambiţios program poate fi împlinit doar prin conlucrare. Conducerea prin climat (cum spun psihosociologii) presupune stingerea focarelor conflictuale, măcinând inutil atâtea energii. Avem o cauză comună încât apetitul belicos, cu „tranşee” în viermuială şi fronturi interioare, de miză măruntă, trebuie lichidat. Chiar dacă vorbăria din jur pare (şi este!) contagioasă. Munca în echipă, atmosfera de încredere, dorinţa de performanţă vor anima, sperăm, comunitatea tibiscană, având misiunea de a relansa, în regim de urgenţă, un brand timişorean: UNIVERSITATEA „TIBISCUS”.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon: 0256.220.689
  • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Universitatea Cuvânt Înainte RELANSAREA UNUI BRAND