UNIVERSITATEA – UN SPAŢIU DE REFUGIU PENTRU GÎNDIREA CREATIVĂ

Prof.univ.dr. Ciprian VĂLCAN ProrectorProf.univ.dr. Ciprian VĂLCAN
Prorector
Universitatea a reprezentat, începînd din Evul mediu, un spaţiu de refugiu pentru gîndirea creativă, supusă mereu unei puternice presiuni din partea puterii politice sau religioase. Uzînd de privilegiul autonomiei universitare, întărit prin diverse dispoziţii regale şi prin unele bule papale, primele universităţi europene au încercat să-şi ţină la adăpost profesorii de ingerinţe exterioare, asigurîndu-le acea libertate necesară pentru naşterea unei perspective critice asupra lumii. Tendinţa aceasta s-a menţinut, în ciuda diferitelor episoade de cenzură, a excomunicărilor şi a tentaţiei aproape irepresibile a diferiţilor potentaţi de a ţine sub control producţiile intelectuale ce vizau mize esenţiale pentru ansamblul societăţii.

Puterea, dornică să trieze şi să supervizeze toate doctrinele ce ameninţau să-i ştirbească autoritatea asupra maselor, încerca mereu să minimalizeze ori măcar să relativizeze autonomia universitară, în vreme ce reprezentanţii universităţilor se străduiau cu încăpăţinare să-şi menţină privilegiile, continuînd să se pronunţe asupra unor teme sensibile, ce se aflau adesea în contradicţie cu opiniile dominante îmbrăţişate de reprezentanţii autorităţilor. Acest joc cu geometrie variabilă a continuat, sub diverse înfăţişări, pînă în timpurile noastre, căci fiecare regim politic a încercat, sub forme mai sofisiticate sau mai grosolane, să-şi pună amprenta asupra evoluţiei cunoaşterii, frînînd-o sau accelerînd-o, în funcţie de interesele sale factuale. Regimurile care îşi simţeau autoritatea ameninţată de cercetările savanţilor au făcut tot ce era posibil pentru a împiedica difuzarea rezultatelor acestora, folosind mijloacele cele mai violente, de la arderea pe rug, trimiterea în temniţă sau retragerea dreptului de a difuza conţinuturile cercetării.

Dimpotrivă, regimurile care mizau pe inovaţie pentru a-şi legitima puterea, au încercat să stimuleze cercetarea, orientînd-o însă înspre acele domenii pe care le socoteau esenţiale pentru a-şi impune şi consolida hegemonia. Chiar daca primele erau ostile savanţilor, iar celelalte păreau să le fie extrem de favorabile, de fapt, în ambele situaţii, puterea încerca să limiteze libertatea de reflecţie, impunănd o seamă de teme considerate importante şi minimalizîndu-le pe cele care nu se bucurau de favoarea ei.

Or, în acest context în care gîndirea era mereu ameninţată, oaza pe care o reprezenta universitatea a fost decisivă pentru a permite desfăşurarea unor cercetări fundamentale, care au schimbat chipul lumii, fără să ţină seama nici de injoncţiunile sau dorinţele tiranilor, nici de capriciile sau idiosincraziile unor burghezi cu aparenţă onorabilă. Într-o lume în care tirania explicită a unor regimuri politice autoritare a fost înlocuită de tirania mai perfidă a constrîngerilor economice impuse sub aparenţa unor proceduri perfect democratice, înfruntarea dintre gîndirea liberă şi cei care vor s-o dirijeze şi controleze continuă, iar nouă, universitarilor, ne revine misiunea de a ne menţine perpectiva critică asupra lumii, încercînd să privim lucid şi fără concesii spectacolul ei fascinant şi tulburător.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon: 0256.220.689
  • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Universitatea Cuvânt Înainte UNIVERSITATEA – UN SPAŢIU DE REFUGIU PENTRU GÎNDIREA CREATIVĂ