Cuvănt Înainte

Conf.univ.dr. Corina MUŞUROI RectorConf.univ.dr. Corina MUŞUROI
Rector
Pentru Universitatea „Tibiscus” din Timişoara soarele acestei toamne generoase deschide nu doar poarta unui nou an universitar, ci şi perspectiva de a se reinventa şi reconstrui într-un orizont al excelenţei. Excelenţa nu este un cuvânt menit să ne înfăşoare în iluzii liniştitoare. Nu este o vorbă de măgulit orgolii. Excelenţa este obiectivul pe care trebuie să ne obişnuim să îl visăm, să îl planificăm şi să îl regăsim în muca noastră – a cadrelor didactice, a cercetătorilor şi a studenţilor. Dacă, la acest început de an universitar, mă aflu în postura de a mă adresa ca rector tuturor celor din marea familie a Universităţii „Tibiscus” este pentru că aţi avut încredere că voi putea reprezenta interesele universităţii.

Prof.univ.dr. Ciprian VĂLCAN ProrectorProf.univ.dr. Ciprian VĂLCAN
Prorector
Universitatea a reprezentat, începînd din Evul mediu, un spaţiu de refugiu pentru gîndirea creativă, supusă mereu unei puternice presiuni din partea puterii politice sau religioase. Uzînd de privilegiul autonomiei universitare, întărit prin diverse dispoziţii regale şi prin unele bule papale, primele universităţi europene au încercat să-şi ţină la adăpost profesorii de ingerinţe exterioare, asigurîndu-le acea libertate necesară pentru naşterea unei perspective critice asupra lumii. Tendinţa aceasta s-a menţinut, în ciuda diferitelor episoade de cenzură, a excomunicărilor şi a tentaţiei aproape irepresibile a diferiţilor potentaţi de a ţine sub control producţiile intelectuale ce vizau mize esenţiale pentru ansamblul societăţii.

Prof.univ.dr. Adrian RACHIERU ProrectorProf.univ.dr. Adrian RACHIERU ProrectorÎn pofida aerului funerar, orice toamnă, sosind implacabil, impune, paradoxal, o senzaţie de vitalitate; şi oferă, dincolo de glazura festivistă, prilejuită de deschiderea unui nou an de învăţământ, o infuzie de optimism, contemplând tonic „năvala” şi rumoarea – iscate de invazia contingentelor de elevi / studenţi. Bineînţeles, şi Universitatea TIBISCUS cunoaşte acest freamăt, chiar dacă, din felurite pricini, a traversat o perioadă convulsionată, depăşită, din fericire. Aşezată, în fine, în albia normalităţii, instituţia noastră a rezolvat, în timp record, un cumul de probleme care, să recunoaştem, trenau. Şi care, prin tergiversare, riscau să-i bareze viitorul. Iar meritele d-nei conf. univ. dr. CORINA MUŞUROI, rectorul Universităţii, trebuie – încă odată – subliniate, fără a propune aici exerciţii de flaterie. Noua echipă se va confrunta, însă, cu alte probleme delicate: piaţa concurenţială e feroce, numărul studenţilor a scăzut dramatic, reacreditarea Universităţii, prin vizita echipei ARACIS, bate la uşă.

Conf.univ.dr. Laurenţiu Dan LACRĂMĂ Preşedintele Senatului UniversitarConf.univ.dr. Laurenţiu Dan LACRĂMĂ
Preşedintele Senatului Universitar
Anul universitar trecut a fost pentru Tibiscus un an foarte dificil. Lucrurile s-au complicat pornind de la aplicarea controversatei legi a educaţiei naţionale, lege care schimbă în mod substanţial regulile de organizare şi administrare a universităţilor româneşti, fie ele de stat sau private. Modificările legislative au făcut obligatorie adoptarea unei noi carte a universităţii şi în consecinţă a devenit necesar un dialog constructiv cu fondatorii universităţii care trebuiau să îşi exprime în scris acordul cu prevederile acesteia. Această colaborare s-a dovedit, din păcate, deosebit de dificilă. Prin urmare, în pofida faptului că noua cartă a fost redactată şi trimisă la Ministerul Educaţiei în termenele fixate în calendarul prevăzut de lege, aprobarea acesteia s-a lovit de piedici multiple pornind de la birocraţia ministerială şi terminând cu un persistent lobby anti-Tibiscus.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon: 0256.220.689
  • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Universitatea Cuvânt Înainte