Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră al Studenţilor

Prezentare

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră a Studenţilor (CCOCS) urmăreşte completarea actului educativ prin stabilirea unor relaţii intercomunitare dintre mediului academic şi mediile socio-economice, beneficiare ale actului de formare profesională.

Prin decizia Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 685/3/12.09.2013, s-a aprobat înfiinţarea CCOCS, care funcţionează pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul universitar, dispune de o organigramă proprie, este finanţat din veniturile proprii ale Universităţii şi poate participa în proiecte cu finanţare internă sau externă.

CCOCS oferă consultanţă tuturor facultăţilor şi departamentelor din UTT.

Obiectivele CCOCS:

 1. Pentru studenţii şi masteranzii Universităţii "Tibiscus" din Timişoara:
  • Informarea studenţilor în legătură cu activităţile de educaţie academică formală, nonformală şi informală desfăşurate în ţară şi în străinatate;
  • Creşterea performanţelor academice şi o mai bună integrare în viaţa academică internă şi internaţională;
  • Oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională privind sistemul de aptitudini generale şi specifice profesiilor pentru care urmează formare academică;
  • Facilitarea accesului studenţilor şi masteranzilor la programe de internship, voluntariat, în cadrul instituţiilor şi organizaţii partenere interesate;
  • Creşterea perspectivelor de angajare pe piaţa muncii în domeniul specific de pregătire academic.
 2. Pentru instituţia Universităţii "Tibiscus" din Timişoara:
  • Promovarea ofertei academice şi a imaginii UTT spre publicul larg;
  • Promovarea ofertei academice către alte instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate;
  • Promovarea ofertei academice către beneficiari din piaţa forţei de muncă.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Administrativ Centru de Consiliere şi Orientare