Universitatea Tibiscus

Legislație

În această secţiune puteţi consulta reglementări legale privind organizarea învăţământului superior din România:
Legi, Hotărâri de guvern, Ordine de ministru.

LEGI

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011 [citeşte]
 • Lege nr. 288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare [citeşte]

HOTĂRÂRI DE GUVERN

 • Hotărâre de Guvern nr. 493/17.07.2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 [citeşte] - Anexa 1: Nomenclatorul domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare [citeşte] - Anexa 2: Structura institutiilor de invatamant superior de stat, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2013–2014 [citeşte] - Anexa 3: Structura institutiilor de invatamant superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2013–2014 [citeşte] - Anexa 4: Specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu in cadrul institutiilor de invatamant superior particular autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2013–2014 [citeşte] - Anexa 5: Structura institutiilor de invatamant superior autorizate sa functioneze provizoriu, care organizeaza numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2013–2014 [citeşte] - Anexa 6: Specializarile care intra in lichidare incepand cu anul universitar 2013–2014, in sensul ca la acestea nu se mai organizeaza admitere [citeşte]
 • Hotărârea nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 [citeşte] - Anexa 1: Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat [citeşte] - Anexa 2: Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate [citeşte]
 • Hotărâre de Guvern nr. 143/03.04.2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 [citeşte]
 • ABROGAT-Hotărâre de Guvern nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi a programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013 [citeşte]
 • ABROGAT-Hotărâre de Guvern nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi a programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi [citeşte]
 • Hotărâre de Guvern nr. 789/2011 pentru aprobarea metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii [citeşte]

ORDINE DE MINISTRU

 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5734/24.12.2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015 [citeşte]
 • Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 11088/14.11.2012 privind Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România [citeşte ordin | citeşte anexe | citeşte metodologie RO | citeşte metodologie EN | citeşte metodologie FR]
 • Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4945/31.07.2012 privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior [citeşte]
 • Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului [citeşte]
 • ABROGAT-Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5483/28.09.2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, Tineretului şi sportului nr. 5224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior [citeşte]
 • ABROGAT-Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5224/30.08.2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior [citeşte]

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Management Legislaţie