Universitatea Tibiscus

Informaţii Publice

În această secţiune puteţi consulta înformaţii publice oferite în baza prevederilor Legii nr. 544/12.10.2001:

Acte normative care reglementează activitatea universităţii

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara a fost acreditată şi înfiinţată prin Legea nr. 484/11.07.2002 (vezi link).

În anul universitar 2013/2014, universitatea funcţionează cu 5 facultăţi, în cadrul cărora se desfăşoară 7 programe de studii universitare de licenţă (conform HG 493/2013 – vezi link) respectiv 7 programe de studii universitare de master (HG 581/2013 - vezi link), toate acreditate:

1. Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA)
-programe de studii universitare de licenţă:
-Informatică
-programe de studii universitare de master:
-Administrarea sistemelor distribuite
-Web-design

2. Facultatea de Design (FD)
-programe de studii universitare de licenţă:
-Design

3. Facultatea de Drept şi Administraţie Publică (FDAP)
-programe de studii universitare de licenţă:
-Drept
-programe de studii universitare de master:
-Instituţii de drept european
-Web-design

4. Facultatea de Psihologie (FP)
-programe de studii universitare de licenţă:
-Psihologie
-programe de studii universitare de master:
-Managementul resurselor umane
-Psihoterapii şi psihologie clinică

5. Facultatea de Ştiinţe Economice (FSE)
-programe de studii universitare de licenţă:
-Contabilitate şi informatică de gestiune, învăţământ cu frecvenţă
-Contabilitate şi informatică de gestiune, învăţământ fără frecvenţă
-Economie şi afaceri internaţionale
-programe de studii universitare de master:
-Auditul şi evaluarea întreprinderii
-Strategia afacerilor în mediul european

Structura organizatorică

Universitatea este orgabizată, conform Cartei universitare 2011, pe facultăţi, departamente, colective, centre de cercetare ştiinţifică, centre de studii şi de consultanţă, laboratoare, studiouri şi ateliere artistice, centre de formare continuă a resurselor umane, bibliotecă. Universitatea conţine în structura sa şi servicii tehnico-administrative.

Programul de funcţionare al facultăţilor este luni-vineri 9-21, iar sâmbăta şi duminica în conformitate cu orarele specifice. Secretariatele facultăţilor au program de lucru zilnic de 8 ore, din care o parte a orarului se desfăşoară activitate cu publicul. Dacă facultatea organizează activităţi didactice în weekend, orarul este modificat în mod corespunzător.

Programul de funcţionare al serviciilor centrale, în subordinea rectoratului, este de luni până vineri între orele 9-16.

Programul de audienţe la conducerea universităţii repsectiv al facultăţilor este afişat pe paginile web corespunzătoare.

Conducerea universităţii
Rector: conf.univ.dr. Corina Muşuroi
Prorector: prof.univ.dr. Adrian Rachieru
Prorector: prof.univ.dr. Ciprian Vălcan

Date de contact
Denumire: Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Sediu: -sediu central, conform Legii de înfiinţare: Timişora, str. Daliei nr. 1/A
-s-a solicitat modificarea către noua adresă: Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6
Telefon: 0256.220.689, 0256.220.690
Fax: 0256.220.689, 0256.220.690
E-mail:
Web: www.tibiscus.ro

Resurse financiare, buget şi bilanţ contabil
Universitatea este o instituţie de învăţământ superior particulară, persoană juridică de drept privat şi de interes public, cu autonomie economico-financiară, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie.

Sursele de finanţare sunt:

 1. taxe de studiu, taxe de şcolarizare, taxe administrative;
 2. alte taxe percepute în condiţiile legii de la persoane fizice şi juridice române sau străine şi din alte surse;
 3. dobânzi, donaţii, sponzorizări;
 4. granturi, proiecte, contracte şi finanţări acordate pe bază de competiţie;
 5. fonduri provenite din valorificarea rezultatelor cercetării şi inovării;
 6. fonduri rezultate din prestări de servicii;
 7. fonduri atrase prin programe ale Uniunii Europene;
 8. sumele depuse de fondatori;
 9. alte surse legal constituite.

Universitatea adoptă anual un proiect de buget respectiv o execuţie bugetară pentru anul încheiat.
Conform prevederilor legale, universitatea depune la sfârşitul fiecărui an bilanţul contabil.

Documente de interes general

Modalităţi de contestare referitoare la posibilitatea de accesare a informaţiilor de interes public

Persoana desemnată pentru difuzarea informaţiilor de interes public
Prorector - prof.univ.dr. Adrian Rachieru

Alte informaţii de interes public

 • Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001 pe anul 2013 [citeşte]
 • Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001 pe anul 2014 [citeşte]
 • Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001 pe anul 2015 [citeşte]
 • Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001 pe anul 2016 [citeşte]
 • Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001 pe anul 2013 [citeşte Raportul rectorului aici]
 • Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001 pe anul 2014 [citeşte Raportul rectorului aici]

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Management Informaţii Publice