Universitatea Tibiscus

Hotărâri Senat Universitar

În această secţiune puteţi consulta Hotărârile adoptate de Senatul sau Biroul Senatului Universităţii "Tibiscus":

2016

Nr. 263/1/26.05.2016 privind validarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de Rector al universităţii [citeşte]

Nr. 263/2/26.05.2016 privind înfiinţarea Centrului de cercetări calitative în consiliere şi psihoterapie [citeşte]

Nr. 263/3/26.05.2016 privind aprobarea suţinerii examenului de licenţă la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică a absolvenţilor specializării Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara [citeşte]


Nr. 246/1/19.05.2016 privind constituirea Senatului universitar pentru legislatura 2016-2020 [citeşte]

Nr. 246/2/19.05.2016 privind componenţa comisiei de supraveghere şi numărare a voturilor [citeşte]

Nr. 246/3/19.05.2016 privind alegerea Preşedintelui Senatului universitar pentru legislatura 2016-2020 [citeşte]

Nr. 246/4/19.05.2016 privind componenţa Comisiilor de specialitate ale Senatului universitar pentru legislatura 2016-2020 [citeşte]

Nr. 246/5/19.05.2016 privind data şi locul alegerii rectorului pentru legislatura 2016-2020 [citeşte]

Nr. 246/6/19.05.2016 privind constituirea Biroului Electoral al Universităţii [citeşte]

Nr. 246/7/19.05.2016 privind constituirea Biroului ELectoral al Secţiei de Votare [citeşte]

Nr. 246/8/19.05.2016 privind constituirea Biroului de Soluţionare a Contestaţiilor [citeşte]


Nr. 245/1/19.05.2016 privind aprobarea Raportului Rectorului pentru legislatura 2012-2016 [citeşte]

Nr. 245/2/19.05.2016 privind validarea rezultatelor alegerilor desfăşurate la Facultatea de Psihologie [citeşte]

Nr. 245/3/19.05.2016 privind validarea rezultatelor alegerilor desfăşurate la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată [citeşte]

Nr. 245/4/19.05.2016 privind validarea rezultatelor alegerilor desfăşurate la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică [citeşte]

Nr. 245/5/19.05.2016 privind validarea rezultatelor alegerilor desfăşurate la Facultatea de Ştiinţe Economice [citeşte]

Nr. 245/6/19.05.2016 privind validarea rezultatelor alegerilor desfăşurate la Departamentul de Discipline Transversale [citeşte]


Nr. 224/1/12.05.2016 privind constituirea Departamentului de Discipline Transversale [citeşte]

Nr. 224/2/12.05.2016 privind aprobarea regulamentului de alegeri pentru mandatul academic 2016-20120 [citeşte]

Nr. 224/3/12.05.2016 privind aprobarea metodologiilor pentru organizarea alegerilor pentru mandatul academic 2016-20120 [citeşte]

Nr. 224/4/12.05.2016 privind organizarea alegerilor studenţeşti pentru mandatul academic 2016-20120 [citeşte]

Nr. 224/5/12.05.2016 privind aprobarea calendarului de alegeri studenţeşti pentru mandatul academic 2016-20120 [citeşte]

Nr. 224/6/12.05.2016 privind planificarea alegerilor pentru mandatul academic 2016-20120 [citeşte]

Nr. 224/7/12.05.2016 privind constituirea Biroului Electoral al Universităţii pentru alegerile pentru mandatul academic 2016-20120 [citeşte]

Nr. 224/8/12.05.2016 privind constituirea Biroului de Soluţionare a Contestaţiilor pentru alegerile pentru mandatul academic 2016-20120 [citeşte]


Nr. 80/1/12.02.2016 privind aprobarea raportului asupra concursului pentru ocuparea postului didactic de lector universitar, poziţia 13 din Statul de funţiuni al Departamentului Informatică [citeşte]

Nr. 80/2/12.02.2016 privind aprobarea raportului asupra concursului pentru ocuparea postului didactic de profesor universitar, poziţia 2 din Statul de funţiuni al Departamentului Psihologie [citeşte]

Nr. 80/3/12.02.2016 privind aprobarea raportului asupra concursului pentru ocuparea postului didactic de lector universitar, poziţia 14 din Statul de funţiuni al Departamentului Psihologie [citeşte]

Nr. 80/4/12.02.2016 privind aprobarea raportului asupra concursului pentru ocuparea postului didactic de lector universitar, poziţia 15 din Statul de funţiuni al Departamentului Psihologie [citeşte]

Nr. 80/5/12.02.2016 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea admiterii şi a Metodologiilor facultăţilor privind organizarea admiterii [citeşte]

Nr. 80/6/12.02.2016 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor şi a Metodologiilor facultăţilor privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor [citeşte]

Nr. 80/8/12.02.2016 privind aprobarea Planurilor operaţionale ale facultăţilor pe anul 2016 şi a Rapoartelor de îndeplinire a planurilor operaţionale ale facultăţilor pe anul 2015 [citeşte]

Nr. 80/9/12.02.2016 privind aprobarea Planurilor operaţionale de cercetare ştiinţifică ale facultăţilor pe anul 2016 şi a Rapoartelor de îndeplinire a planurilor operaţionale de cercetare ştiinţifică ale facultăţilor pe anul 2015 [citeşte]

2015

Nr. 658/1/15.12.2015 privind aprobarea Calendarului concursului de ocupare a posturilor didactice vacante [citeşte]

Nr. 658/2/15.12.2015 privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant 13, Lector universitar, Departamentul de Informatică [citeşte]

Nr. 658/3/15.12.2015 privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant 2, Profesor universitar, Departamentul de Pshihologie [citeşte]

Nr. 658/4/15.12.2015 privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant 14, Lector universitar, Departamentul de Pshihologie [citeşte]

Nr. 658/5/15.12.2015 privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant 15, Lector universitar, Departamentul de Pshihologie [citeşte]

Nr. 658/6/15.12.2015 privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant 7, Conferenţiar universitar, Departamentul de Ştiinţe Economice [citeşte]

Nr. 658/7/15.12.2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul univ. 2014/2015 [citeşte]

Nr. 658/8/15.12.2015 privind aprobarea proiectului de buget pe anul univ. 2015/2016 [citeşte]


Nr. 617/1/05.11.2015 privind validarea rezultatului alegerilor desfăşurate la FP pentru ocuparea unui loc vacant revenit studenţilor în Consiliul Facultăţii [citeşte]

Nr. 617/2/05.11.2015 privind compunerea Biroului Electoral al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara [citeşte]

Nr. 617/3/05.11.2015 privind compunerea Biroului Electoral al Secţiei de Votare [citeşte]

Nr. 617/4/05.11.2015 privind ştampilele utilizate la referendumul pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului [citeşte]

Nr. 617/5/05.11.2015 privind componenţa comisiilor Senatului universitar [citeşte]

Nr. 617/8/05.11.2015 privind componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Univesritatea "Tibiscus" [citeşte]


Nr. 561/1/08.10.2015 privind validarea rezultatului alegerilor desfăşurate la FCIA pentru ocuparea locurilor vacante revenite studenţilor în structurile de conducere [citeşte]

Nr. 561/2/08.10.2015 privind validarea rezultatului alegerilor desfăşurate la FCIA pentru ocuparea locului vacant revenit cadrelor didactice în structurile de conducere [citeşte]

Nr. 561/3/08.10.2015 privind continuarea activităţii didactice de către unele cadre didactice ale FCIA [citeşte]


Nr. 561/5/08.10.2015 privind modificarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor pentru anul universitar 2015/2016 [citeşte]

Nr. 561/6/08.10.2015 privind modificarea Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2015/2016 [citeşte]

Nr. 561/7/08.10.2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi a Calendarului referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului [citeşte]

Nr. 561/8/08.10.2015 privind conferirea titlului de Profesor Honoris Causa domnului Vasile Andrucovici (Andru) [citeşte]


Nr. 404/1/14.07.2015 privind aprobarea raportului asupra concursului pentru ocuparea postului didactic de conferenţiar universitar, poziţia 6 din Statul de funcţiuni al Facultăţii de Psihologie [citeşte]

Nr. 404/2/14.07.2015 privind aprobarea raportului asupra concursului pentru ocuparea postului didactic de conferenţiar universitar, poziţia 6 din Statul de funcţiuni al Facultăţii de Ştiinţe Economice [citeşte]

Nr. 404/3/14.07.2015 privind aprobarea raportului asupra concursului pentru ocuparea postului didactic de lector universitar, poziţia 16 din Statul de funcţiuni al Facultăţii de Ştiinţe Economice [citeşte]

Nr. 404/4/14.07.2015 privind aprobarea raportului asupra concursului pentru ocuparea postului didactic de lector universitar, poziţia 10 din Statul de funcţiuni al Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată [citeşte]

Nr. 404/5/14.07.2015 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru anul universitar 2015/2016 [citeşte]

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon: 0256.220.689
  • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Management Hotărâri Senat Universitar