Universitatea Tibiscus

Carta Universităţii "Tibiscus" din Timişoara

Carta Universităţii "Tibiscus" din Timişoara:

2019

Carta [descarcă Cartă 2019 | descarcă Aviz MEN 27895/27.03.2019]


Regulamente, coduri, metodologii şi proceduri ale Universităţii "Tibiscus" din Timişoara:

Regulament de functionare si organizare al senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara [descarcă]

Regulament de organizare si funcţionare al Consiliului de Administratie [descarcă]

Regulament de organizare si funcţionare al facultatilor; departamentelor; colectivelor; centrelor de cercetare si compartimentelor functionale [descarcă]

Regulament de organizare si funcţionare pentru fiecare ciclu de studii universitare: licenta, master, doctorat; departamentelor; colectivelor; centrelor de cercetare si compartimentelor functionale [descarcă]

Regulament de organizare si funcţionare al departamentului de invatamant cu frecventa redusa [descarcă]

Regulamentul de funcţionare a Consiliului Ştiinţific [descarcă]

Codul de Etica si Deontologie Universitara [descarcă]

Codul de Evaluare si Asigurare a Calitatii [descarcă]

Metodologia de Evaluare Academica Interna [descarcă]

Regulament privind organizarea Admiterii [descarcă]

Metodologia privind recunoasterea si echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate in tara sau strainatate [descarcă]

Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentului [descarcă]

Regulament si procedura privind taxele de scolarizare [descarcă]

Metodologie de evaluare si examinare pe parcursul programului de studiu [descarcă]

Regulament privind ocuparea posturilor didactice [descarcă]

Metodologia Universităţii "Tibiscus" din Timişoara pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamatul superior [descarcă]

Regulament privind intocmirea statelor de functii ale personalului didactic [descarcă]

Regulament privind evaluarea periodica a personalului didactic si nedidactic [descarcă]

Metodologia de evaluare a personalului didactic si nedidactic [descarcă]

Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii [descarcă]

Regulament privind eliberarea actelor de studii [descarcă]

Regulament de ordine interioara [descarcă]

Regulament / Procedura privind achizitia produselor, serviciilor si lucrarilor executate [descarcă]

Regulamentul Comisiei de invatamant si probleme studentestie [descarcă]

Regulamentul comisiei pentru imagine Universitara si Relatii Internationale [descarcă]

Regulamentul de organizare si funcţionare Comisia pentru relatia cu alumni, mediul preuniversitar si mediul socio-economic [descarcă]

Regulamentul de organizare si funcţionare al departamentului de cercetare stiintifica si creatie academica [descarcă]

Metodologia de evaluare a centrelor de cercetare din Universitatea "Tibiscus" din Timişoara [descarcă]

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon: 0256.220.689
  • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Management Carta & Reglementări Interne