Universitatea Tibiscus

Carta Universităţii "Tibiscus" din Timişoara

Carta Universităţii "Tibiscus" din Timişoara:


Carta Universităţii "Tibiscus" din Timişoara:


Documente strategice ale Universităţii "Tibiscus" din Timişoara:

 • Planul strategic 2012-2016 [descarcă]
 • Strategia de cercetare 2014-2016 [descarcă]
 • Strategia de asigurare a calităţii 2012-2016 [descarcă]

Regulamente, coduri, metodologii şi proceduri ale Universităţii "Tibiscus" din Timişoara:

 • Regulamentul Intern [descarcă]
 • Regulamentul de funcţionare a Consiliului Ştiinţific [descarcă]
 • Regulament pentru întocmirea Statelor de funcţii ale personalului didactic [descarcă]
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor [ 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 ]
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele de şcolarizare [ 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 ]
 • Regulamentul de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere în cadrul Universităţii "Tibiscus" din Timişoara [descarcă]
 • Regulamentul privind organizarea admiterii [ 2015 | 2014 | 2013 | 2011 ]
 • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor [ 2016/2017 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2010/2011 ]
 • Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Studiilor [descarcă]
 • Regulament privind aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului universitar [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a facultăţilor, departamentelor, colectivelor, a centrelor de cercetare şi a compartimentelor funcţionale [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Calităţii [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Administraţie, Resurse Umane şi Financiare [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Învăţământ şi Probleme Studenţeşti [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Imagine Universitară şi şi Relaţii Internaţionale [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru evaluarea şi Asigurarea Calităţii [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Etică [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare ciclu de studii universitare: licenţă, masterat, doctorat [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a departamentului de învăţământ cu frecvenţă redusă [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului de audit public intern [descarcă]
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină [descarcă]
 • Regulamentul de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere [descarcă]
 • Regulamentul de funcţionare a Colegiului academic [descarcă]
 • Regulamentul privind evaluarea periodică a personalului didactic şi nedidactic [descarcă]
 • Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu [descarcă]
 • Regulamentul privind eliberarea diplomelor de studii [descarcă]
 • Regulamentul privind programele de stimulare al studenţilor cu performanţe înalte de învăţare şi a celor cu dificultăţi de învăţare [descarcă]
 • Codul eticii [descarcă]
 • Codul de etică şi deontologie universitară
 • Codul de evaluare şi asigurare a calităţii [descarcă]
 • Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii "Tibiscus" din Timişoara [descarcă]
 • Metodologia de evaluare academică internă [descarcă]
 • Criteriile şi Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara [descarcă]
 • Metodologia privind primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene [2013]
 • Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau străinătate [descarcă]
 • Metodologia de evaluare şi examinare pe parcursul programului de studii [descarcă]
 • Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice [descarcă]
 • Metodologia de evaluare a personalului didactic şi nedidactic [descarcă]
 • Procedura de aprobare a deplasărilor în străinătate [descarcă]
 • Procedura privind publicarea materialelor informative pe site [descarcă]
 • Procedura de achiziţii [descarcă]
 • Procedura de acordare a facilităţilor la taxa de şcolarizare [descarcă]
 • Procedura de eliberare a diplomelor de studii [descarcă]
 • Procedura de stabilire a taxelor anuale de studii [descarcă]
 • Procedura de audit intern [descarcă]
 • Procedura privind organizarea de evenimente [descarcă]
 • Cerere privind organizarea de evenimente [descarcă]
 • Registru privind organizarea de evenimente [descarcă]
 • Cerere privind aprobarea unei deplasări [descarcă]

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Management Carta & Reglementări Interne