Universitatea Tibiscus

Alegeri 2012-2016

Reglementări legale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice pentru mandatul 2012-2016:

-Regulamentul de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara [citeşte] -Metodologia de alegeri la nivelul departamentelor şi a consiliilor facultăţilor [citeşte] -Metodologia de alegeri la nivelul Senatului [citeşte] -Compunerea Comisiei de Organizare şi Supraveghere a Alegerilor [citeşte] -Compunerea Biroului de Soluţionare a Contestaţiilor [citeşte] -Rezultatele desfăşurării alegerilor la nivelul departamentelor şi consiliilor facultăţilor [citeşte] -Compunerea Biroului electoral al secţiilor de votare [citeşte] -Modificarea comisiei Biroului Electoral al secţiei de votare din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice [citeşte] -Rezultatele desfăşurării alegerilor la nivelul departamentelor şi consiliilor facultăţilor [citeşte] -Intervalul orar al organizării alegerilor pentru membrii noului Senat Universitar [citeşte] -Compunerea Comisiei de Organizare şi Supraveghere a Alegerilor 2013 [citeşte] -Compunerea Biroului electoral al secţiei de votare 2013 [citeşte]

Calendarul alegerilor conducerilor academice pentru legislatura 2012-2016 [citeşte]

Calendarul alegerilor conducerilor academice - pentru locurile vacante 2013 [citeşte]

Candidaturi pentru funcţia de Rector al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara:
-Conf.univ.dr. Corina Muşuroi: CV | Plan managerial

Rezultatele alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere în Universitatea "Tibiscus" din Timişoara:

-Rector al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara: Conf.univ.dr. Corina Muşuroi - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5914/28.09.2012 [citeşte] -Preşedinte al Senatului universitar: Conf.univ.dr. Laurenţiu Dan Lacrămă - Hotărârea Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 489/5/06.09.2012 [citeşte] -ANULAT Senatul universitar - Hotărârea Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 488/7/06.09.2012 [citeşte] -Senatul universitar - Hotărârea Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 764/9/06.12.2012 [citeşte] -Director de departament / Consiliul departamentului / Consiliul facultăţii la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată - Hotărârea Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 488/4/06.09.2012 [citeşte] -Director de departament / Consiliul departamentului / Consiliul facultăţii la Facultatea de Design - Hotărârea Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 488/6/06.09.2012 [citeşte] -ANULAT Director de departament / Consiliul departamentului / Consiliul facultăţii la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Hotărârea Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 488/3/06.09.2012 [citeşte] -Director de departament / Consiliul departamentului / Consiliul facultăţii la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Hotărârea Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 764/8/06.12.2012 [citeşte] -Director de departament / Consiliul departamentului / Consiliul facultăţii la Facultatea de Jurnalism, COmunicare şi Limbi Moderne - Hotărârea Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 488/5/06.09.2012 [citeşte] -ANULAT Director de departament / Consiliul departamentului / Consiliul facultăţii la Facultatea de Psihologie - Hotărârea Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 488/2/06.09.2012 [citeşte] -Director de departament / Consiliul departamentului / Consiliul facultăţii la Facultatea de Psihologie - Hotărârea Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 764/7/06.12.2012 [citeşte] -ANULAT Director de departament / Consiliul departamentului / Consiliul facultăţii la Facultatea de Ştiinţe Economice - Hotărârea Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 488/1/06.09.2012 [citeşte] -Director de departament / Consiliul departamentului / Consiliul facultăţii la Facultatea de Ştiinţe Economice - Hotărârea Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara nr. 764/6/06.12.2012 [citeşte]

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor publice pentru ocuparea funcţiilor de decan în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara [citeşte]

Calendarul procedurii de selecţie a decanilor facultăţilor [citeşte]

Candidaturi pentru funcţiile de decani ai facultăţilor Universităţii "Tibiscus" din Timişoara:

-FCIA: Lect.univ.drd. Alexandra Emilia Fortiş: CV | Plan managerial
-FCIA: Conf.univ.dr. Tiberiu Marius Karnyanszky: CV | Plan managerial
-FD: Lect.univ.dr. Diana Iovanovici: CV | Plan managerial
-FD: Lect.univ.dr. Mihaela Marian: CV | Plan managerial
-FDAP: Lect.univ. Răzvan Popa: CV | Plan managerial
-FDAP: Conf.univ.dr. Dumitru Vlăduţ: CV | Plan managerial
-FJCLM: Conf.univ.dr. Dorina Chiş: CV | Plan managerial
-FJCLM: Lect.univ.dr. Mirela Tărăbîc: CV | Plan managerial
-FP: Lect.univ.dr. Zvetlana Anghel: CV | Plan managerial
-FP: Lect.univ.drd. Daniel Muranyi: CV | Plan managerial
-FP: Lect.univ.dr. Zeno Gozo: CV | Plan managerial
-FSE: Lect.univ.dr. Nicoleta Buzilă: CV | Plan managerial
-FSE: Conf.univ.dr. Alin Munteanu: CV | Plan managerial

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon: 0256.220.689
  • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Management Alegeri 2012-2016