Universitatea Tibiscus

Management Universitar

Structură

Structura organizatorică a universităţii

Carta & Reglementări Interne

Carta Universităţii "Tibiscus" din Timişoara şi regulamente, coduri şi metodologii ale universităţii

Asigurarea Calităţii

Informaţii privind asigurarea calităţii în universitate

Hotărâri Senat Universitar

Hotărârile adoptate de Senatul universităţii

Hotărâri Consiliu de Administraţie

Hotărârile adoptate de Consiliul de Administraţie

Decizii Rector

Decizii adoptate de Rectorul universităţii

Rapoarte/Calendare

Rapoarte/Calendare de activitate ale conducerii universităţii

Alegeri

Alegerea conducerilor academice pentru mandatele 2012-2016, 2016-2020

Legislaţie

Reglementări legale privind organizarea învăţământului superior

Informaţii publice

Informaţii publice în baza Legii nr. 544/12.10.2001

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon: 0256.220.689
  • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Management