Istoric Facultăţi

De-a lungul timpului, în universitate au mai funcţionat:

Facultatea de Ştiinţe Economice

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


Domeniul de licenţă ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE

Specializare:
Economie şi afaceri internaţionale, 3 ani, învăţământ cu frecvenţă - vezi HG 493/2013
-menţinerea acreditării cu calificativul Încredereprin Raportul nr. 5808/16.06.2009 al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
-acreditat prin Raportul nr. 1302/06.06.2000 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare

Facultatea de Design

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


Domeniul de licenţă ARTE VIZUALE

Specializare:
Design, 3 ani, învăţământ cu frecvenţă - vezi HG 493/2013. Specializarea oferă cu patru direcţii de studiu: design ambiental, design grafic, design de produs şi design vestimentar.
-menţinerea acreditării cu calificativul Încredereprin Raportul nr. 9874/07.12.2010 al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
-acreditat prin Raportul nr. 1270/12.07.1999 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare

Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


Domeniul de licenţă ŞTIINȚE ALE COMUNICĂRII
Studii Universitare de Licenţă

Specializari:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


Domeniul de licenţă LIMBI MODERNE APLICATE
Studii Universitare de Licenţă

Specializare:

 • Limbi Moderne Aplicate, 3 ani - vezi HG 493/2013
  -menţinerea acreditării cu calificativul Încredereprin Raportul nr. 7649/05.08.2009 al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
  -autorizat prin Raportul nr. 488/13.03.1997 al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

Facultatea de Educaţie fizică şi sport

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

fefs-efs
Domeniul de licenţă EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Studii Universitare de Licenţă

Programul de studii a fost autorizat prin HG 696/17.08.2000 (HG 410/13.05.2002) şi a funcţionat până în vara anului 2010 astfel:

 • Educaţie Fizică şi Sportivă, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 85

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

fefs-efs
Domeniul de licenţă EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Studii Universitare de Licenţă

Programul de studii a fost autorizat prin HG 696/17.08.2000 (HG 410/13.05.2002) şi a funcţionat până în vara anului 2010 astfel:

 • Sport şi Performanţă Motrică, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 85

Facultatea de Muzică

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

fm
Domeniul de licenţă MUZICĂ
Studii Universitare de Licenţă

Programul de studii a fost autorizat să funcţioneze pe baza Raportului nr. 2198/03.11.2005 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi a funcţionat până în vara anului 2010 astfel:

 • Interpretare Muzicală, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 84

În perioada 1991 - 2013, structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara a evoluat astfel:

An universitar 2012/2013 (HG 707/18.07.2012-licenţă şi OMECTS 4945/31.07.2012-master):

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 IF* A** L***
Administrarea Sistemelor Distribuite 120 IF A M***
Web-design 120 IF A L
Design Arte Vizuale Design 180 IF A L
Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 IF A L
Instituţii de Drept European 120 IF A M
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 IF A L
Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 IF A M
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 IF A L
Jurnalism 180 IF A L
Jurnalism şi Publicitate 120 IF A M
Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 IF A M
Psihologie Psihologie Psihologie 180 IF A L
Managementul Resurselor Umane 120 IF A M
Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 IF A M
Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 IF A L
180 IFR* A L
Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 IF A M
Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 IF A L
Strategia Afacerilor în Mediul European 120 IF A M

* IF=învăţământ cu frecvenţă / IFR=învăţământ cu frecvenţă redusă
** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
*** L=licenţă / M=master

 • An universitar 2011/2012 (HG 966/29.09.2011-licenţă şi OMECTS 5483/28.09.2011-master):
  Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 IF* A** L***
  Administrarea Sistemelor Distribuite 120 IF A M***
  Web-design 120 IF A L
  Design Arte Vizuale Design 180 IF A L
  Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 IF A L
  Instituţii de Drept European 60 IF A M
  Ştiinţe Administrative Administraţie Publică 180 IF AP L
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 IF A L
  Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 IF A M
  Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 IF AP L
  Jurnalism 180 IF A L
  Jurnalism şi Publicitate 120 IF A M
  Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 IF A M
  Psihologie Psihologie Psihologie 180 IF A L
  Managementul Resurselor Umane 120 IF A M
  Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 IF A M
  Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 IF A L
  180 IFR* A L
  Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 IF A M
  Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 IF A L
  Strategia Afacerilor în Mediul European 120 IF A M
  * IF=învăţământ cu frecvenţă / IFR=învăţământ cu frecvenţă redusă
  ** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
  *** L=licenţă / M=master
 • An universitar 2010/2011 (HG 749/24.06.2009-licenţă, modificat şi completat prin HG 631/30.06.2010-licenţă):
  Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 Zi* A** L***
  Administrarea Sistemelor Distribuite 120 Zi A M***
  Web-design 120 Zi A L
  Design Arte Plastice, Decorative şi Design Design 180 Zi A L
  Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 Zi A L
  Instituţii de Drept European 60 Zi A M
  Ştiinţe Administrative Administraţie Publică 180 Zi AP** L
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sportivă 180 Zi AP L
  Sport şi Performanţă Motrică 180 Zi AP L
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 Zi A L
  Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 Zi A M
  Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 Zi AP L
  Jurnalism 180 Zi A L
  Jurnalism şi Publicitate 120 Zi A M
  Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 Zi A M
  Muzică Muzică Interpretare muzicală-instrumente 240 Zi AP L
  Psihologie Psihologie Psihologie 180 Zi A L
  Managementul Resurselor Umane 120 Zi A M
  Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 Zi A M
  Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 Zi A L
  180 FR* AP L
  Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 Zi A M
  Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 Zi A L
  Strategia Afacerilor în Mediul European 120 Zi A M
  Marketing Marketing 180 Zi AP L
  * Zi=învăţământ de zi / FR=învăţământ cu frecvenţă redusă
  ** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
  *** L=licenţă / M=master
 • An universitar 2009/2010 (HG 749/24.06.2009-licenţă):
  Facultatea Domeniul Specializarea Nr. cred. Forma de org. Stare progr. Tip progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică Informatică 180 Zi* A** L***
  Administrarea Sistemelor Distribuite 120 Zi A M***
  Web-design 120 Zi A L
  Design Arte Plastice, Decorative şi Design Design 180 Zi A L
  Drept şi Administraţie Publică Drept Drept 240 Zi A L
  Instituţii de Drept European 60 Zi A M
  Ştiinţe Administrative Administraţie Publică 180 Zi AP** L
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sportivă 180 Zi AP L
  Sport şi Performanţă Motrică 180 Zi AP L
  Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 180 Zi A L
  Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală 120 Zi A M
  Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi Relaţii Publice 180 Zi AP L
  Jurnalism 180 Zi A L
  Jurnalism şi Publicitate 120 Zi A M
  Mass-media şi Comunicare în Spaţiul Public European 120 Zi A M
  Muzică Muzică Interpretare muzicală-instrumente 240 Zi AP L
  Psihologie Psihologie Psihologie 180 Zi A L
  Managementul Resurselor Umane 120 Zi A M
  Psihoterapii şi Psihologie Clinică 120 Zi A M
  Ştiinţe Economice Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 180 Zi A L
  180 FR* AP L
  Auditul şi Evaluarea Întreprinderii 120 Zi A M
  Economie şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale 180 Zi A L
  Strategia Afacerilor în Mediul European 120 Zi A M
  Marketing Marketing 180 Zi AP L
  * Zi=învăţământ de zi / FR=învăţământ cu frecvenţă redusă
  ** A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
  *** L=licenţă / M=master
 • An universitar 2002/2003 (HG 944/29.08.2002):
  Facultatea Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică 4 Zi AP*
  Design Design 4 Zi A*
  Drept şi Administraţie Publică Drept 4 Zi A*
  Administraţie Publică 4 Zi AP*
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport 4 Zi AP*
  Măiestrie Sportivă şi Acrobatică 3 Zi AP*
  Jurnalistică Jurnalism 4 Zi A*
  Limbi Moderne Aplicate Limbi Moderne Aplicate 4 Zi A*
  Comunicare Socială şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
  Psihologie Psihologie 4 Zi A*
  Ştiinţe Economice Contabilitate şi Informatică de Gestiune 4 Zi A*
  Relaţii Economice Internaţionale 4 Zi A*
  Marketing 4 Zi AP*
  Contabilitate (Făget) 3 Zi AP*
  * A=acreditat / AP=autorizat provizoriu
 • An universitar 2001/2002 (HG 410/25.04.2002):
  Facultatea Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică 4 Zi AP*
  Design Design 4 Zi ICA*
  Drept şi Administraţie Publică Drept 4 Zi ICA*
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport 4 Zi AP*
  Măiestrie Sportivă şi Acrobatică 3 Zi AP*
  Jurnalistică Jurnalism 4 Zi ICA*
  Limbi Moderne Aplicate Comunicare Socială şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
  Psihologie Psihologie 4 Zi ICA*
  Ştiinţe Economice Contabilitate şi Informatică de Gestiune 4 Zi ICA*
  Relaţii Economice Internaţionale 4 Zi ICA*
  Marketing 4 Zi AP*
  Contabilitate (Făget) 3 Zi AP*
  * AP=autorizat provizoriu / ICA=în curs de acreditare
 • An universitar 2000/2001 (HG 696/17.08.2000, completat prin HG 1215/29.11.2000):
  Facultatea Profilul / Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
  Calculatoare şi Informatică Aplicată Informatică / Informatică (introdus prin HG 1215/2000) 4 Zi AP*
  Design Arte Plastice şi Decorative / Design 5 Zi ICA*
  Drept şi Administraţie Publică Ştiinţe Juridice / Drept 4 Zi ICA*
  5 FF ICA*
  Educaţie Fizică şi Sport Educaţie Fizică şi Sport / Educaţie Fizică şi Sport 4 Zi AP*
  Educaţie Fizică şi Sport / Măiestrie Sportivă 3 Zi AP*
  Jurnalistică Jurnalistică / Jurnalism 4 Zi ICA*
  Limbi Moderne Aplicate Filologie / Comunicare şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
  Psihologie Sociopsihopedagogie / Psihologie 5 Zi AP*
  Ştiinţe Economice Economic / Finanţe şi Contabilitate 4 Zi ICA*
  5 FF ICA*
  Economic / Comerţ Exterior 4 Zi ICA*
  5 FF ICA*
  Economic / Finanţe-Contabilitate (Făget) 3 Zi AP*
  * AP=autorizat provizoriu / ICA=în curs de acreditare
 • An universitar 1999/2000 (HG 535/07.07.1999) - funcţionează sub denumirea INSTITUTUL DE STUDII ŞI EDUCAŢIE PERMANENTĂ "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA:
  Facultatea Profilul / Specializarea Durata Forma de org. Stare progr.
  Design Arte Plastice şi Decorative / Design 5 Zi AP*
  Drept şi Administraţie Publică Ştiinţe Juridice / Drept 4 Zi AP*
  5 FF AP*
  Jurnalistică Jurnalistică / Jurnalistică 4 Zi AP*
  Limbi Moderne Aplicate Filologie / Comunicare şi Relaţii Publice 4 Zi AP*
  Psihologie Sociopsihopedagogie / Psihologie 5 Zi AP*
  Ştiinţe Economice Economic / Finanţe şi Contabilitate 4 Zi AP*
  5 FF AP*
  Economic / Comerţ Exterior 4 Zi AP*
  5 FF AP*
  * AP=autorizat provizoriu

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Istoric Facultăţi