Universitatea Tibiscus

Informații Licență

De la înfiinţarea sa, sub denumirea de Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă "Tibiscus", după schimbarea denumirii în Universitatea "Tibiscus", apoi, după acreditarea universităţii, a facultăţilor şi a specializărilor din compunerea sa, universitatea a primit dreptul (confirmat cel mai recent prin HG 493/2013) de a organiza studii universitare de licenţă, în următoarele domenii:

fcia Domeniul de licenţă Informatică
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost înfiinţat pe baza Raportului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare nr. RC P062/370A din 4 iulie 2000 şi a Hotărârii Guvernului Nr. 1215/29.11.2000. La 02.06.2008, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, prin Raportul nr. 3586 a propus, iar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Hotărârea Guvernului nr. 635/2008, consfiinţesc acreditarea specializării Informatică în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată astfel:
  • Informatică, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 84
fdap-d Domeniul de licenţă Drept
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost acreditat prin Raportul nr. 187/21.01.2000 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică astfel:
  • Drept, 4 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 85
fp Domeniul de licenţă Psihologie
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost acreditat prin Raportul nr. 625/20.03.2002 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Psihologie astfel:
  • Psihologie, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 85
fse-cig Domeniul de licenţă Contabilitate
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost acreditat prin Raportul nr. 1302/06.06.2000 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice astfel:
  • Contabilitate şi Informatică de Gestiune, 3 ani, cursuri de zi - vezi HG 749/2009 pag. 84
fse-cig Domeniul de licenţă Contabilitate
Studii universitare de licenţă
Programul de studii a fost autorizat prin Raportul nr. 2164/31.10.2005 al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice astfel:
  • Contabilitate şi Informatică de Gestiune, 3 ani, cursuri cu frecvenţă redusă - vezi HG 749/2009 pag. 84

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon: 0256.220.689
  • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Info Studenţi Admitere Studii Licenţă Informaţii Licenţă