Universitatea Tibiscus

Managementul Cercetarii

Misiunea Universității "Tibiscus" din Timișoara constă în:

 • promovarea învățării, educației, cunoașterii și științei prin activități didactice și de cercetare în beneficiul societății;
 • furnizarea unei oferte educaționale de nivel internațional, prin programe de studii universitare, postuniversitare, de formare continuă și alte forme de educație, de înaltă calitate;
 • susținerea fermă a procesului de dezvoltare economică, socială, științifică și culturală a comunității locale, regionale și naționale;
 • promovarea unui învățământ orientat spre creativitate, bazat pe competențe și abilități de utilitate directă pentru societate;
 • promovarea unui învățământ centrat pe student.

Obiectivele Universității "Tibiscus" din Timișoara sunt:

 • asigurarea oportunităților de învățare și cercetare, prin oferta educațională a facultăților componente;
 • promovarea cunoașterii teoretice și aplicative, prin activitate didactică, de cercetare și prin alte mijloace, la standarde înalte de calitate;
 • afirmarea universității în spațiul învățământului superior și promovarea acesteia ca instituție de învățământ atractivă pentru studenți și cadre didactice;
 • garantarea libertății academice și utilizarea liberă a cunoștințelor.

Misiunea și obiectivele Universității "Tibiscus" din Timișoara se realizează prin:

 • consolidarea cadrului formal și non-formal al învățării, crearea unui mediu stimulativ pentru învățare și descoperire;
 • actualizarea continuă a programelor de studii în concordanță cu evoluția științei și cu solicitările mediului economic și ale pieței muncii;
 • colaborarea cu agenți economici, cu centre de cercetare și cu instituții de învățământ superior;
 • dezvoltarea ca universitate internațională, în care cadrele didactice și studenții își pot valorifica atât pregătirea profesională, teoretică și practică, cât și diversitatea culturală;
 • promovarea leadership-ului democratic, a răspunderii publice, a echității, eficienței manageriale, transparenșei, gândirii critice;
 • promovarea excelenței în educație și cercetare.

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon: 0256.220.689
 • Fax: 0256.220.690
Ne puteți găsi pe rețelele de socializare. Luați legătura cu noi.
Sunteți aici: Acasă Cercetare Managementul Cercetării